03 jun 2011

Bioweek 2011: een bioboer over zijn Toluca-aardappels

Morgen start de Bioweek. Na de commotie over de ggo-aardappelen in Wetteren een mooi moment om plaats te ruimen voor de getuigenis van bioboer Jelle Jacobs.Hij teelt de Toluca-aardappel, die via biologische veredeling resistent is tegen de aardappelplaag phytophtora.

Jacobs legt uit hoe hij zonder onkruidbestrijdingsmiddelen of fungiciden te gebruiken toch grotere opbrengsten realiseert dan zijn buurman-boer die dat wel doet.

Dag iedereen,

Ik ben Jelle Jacobs, bioboer en ik teel onder andere aardappelen.
Naar aanleiding van de recente heisa rond ggo-aardappelen had ik jullie graag een en ander vertelt over mijn ervaringen op het veld. Ik wil mijn verhaal uit de praktijk brengen over hoe ik met de bodem, de aardappel en de aardappelplaag (Phytophthora) omga.

Eerst kort wat meer info over de aardappelteelt en zijn plaag. In België wordt ongeveer 65.000 hectare landbouwgrond met aardappelen beteeld. Meer dan de helft van dit areaal wordt beteeld met de variëteit Bintje. Bintje wordt op natuurlijke wijze veredeld waarbij vooral geselecteerd wordt op opbrengst en eigenschappen voor industriële verwerking. Eén groot nadeel: de Bintjes scoren zeer slecht op vlak van plaaggevoeligheid, ze worden met andere woorden zeer snel ziek. Phytophtora is een schimmel die zich eerst op het blad ontwikkeld en in een later stadium doorgroeit naar de knol met rotte aardappelen tot gevolg. Nog anders bekeken zou je kunnen stellen dat de Belgische boeren op grote schaal de aardappelplaag kweken. Om toch de nodige opbrengst te halen moet een gangbare boer vanaf juni gemiddeld wekelijks sproeien om de ziekteverschijnselen en verdere ontwikkeling van de ziekte onder controle te houden.

Hoe doe ík dat dan, als biologisch boer? Ik teel Toluca aardappelen (0,5 hectare) die via biologische veredeling resistentie verkregen hebben tegen de aardappelplaag. Mijn Toluca aardappelen worden half april geplant. In het beginstadium bewerk ik de aardappelen twee maal met een wiedeg. Wanneer het loof stevig begint te groeien aard ik de aardappelen in drie fasen aan totdat ze op een aanzienlijke aardappelrug groeien. Deze vijf bewerkingen gebeuren met een machine achter ons tractortje en zorgen er voor dat het aardappelveld onkruidvrij blijft. Dan is het wachten op de oogst. Einde verhaal. Geen onkruidbestrijdingsmiddelen, geen fungiciden (schimmeldodende sproeistoffen) komen er aan te pas.

Begin september 2010 hebben we de aardappelen uitgereden. Een mooie oogst die zelfs onze gangbare buur-collega de wenkbrouwen deed fronsen. Hij had ongeveer vier hectare Bintje staan. Bintje moet nog langer op het veld blijven staan om zijn hoge opbrengst te halen. Het natte najaar heeft er voor gezorgd dat twee hectare niet kon gerooid worden. Meer dan 100.000kg aardappelen heeft hij nooit geoogst en zorgen nu voor problemen in zijn maïsperceel.

Dit jaar heb ik opnieuw Toluca geplant. De bodem heb ik zoals elk jaar minimaal bewerkt en niét geploegd. In combinatie met runderstalmest en compost stimuleer ik zo het bodemleven, zorg ik voor humusopbouw en verhoog ik de draagkracht en het waterabsorberend vermogen van de grond. In dit droge voorjaar heb ik nog maar weinig aardappelpercelen gezien die dezelfde vitaliteit en groeikracht uitstralen als mijn Toluca-aardappelen.

Ik verzorg de bodem met mest en compost, bewerk haar verstandig en zorg dat er een vitale en weerbare aardappel op groeit.

Mochten de financiële middelen die momenteel naar ggo-onderzoek gaan, geïnvesteerd worden in diepgaand biologisch onderzoek omtrent veredeling, bodemvruchtbaarheid, duurzame bodembewerkingen… dan zouden ggo’s; het nieuws niet halen.

Het ontwikkelen van een ggo aardappel is mijns inziens enkel symptoombestrijding om een anonieme, grootschalige landbouw in stand te houden. Een landbouw van monoculturen, te lage prijzen en bodemverwaarlozing die geen respect heeft voor de boeren en hun vakmanschap die al generaties wordt doorgegeven en bijgestuurd.

We moeten volgens mij streven naar een landbouw die dicht bij de mensen staat en waar alle mensen bij betrokken zijn. Een landbouw met diversiteit aan gewassen, een gezonde, vruchtbare bodem en duurzame ondernemers.

Laten we er samen voor gaan!

Gegroet,

Jelle Jacobs

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren