30 mei 2011

Bisschoppen bereid te betalen

De verklaring van de Belgische bisschoppen dat ze slachtoffers van seksueel misbruik willen vergoeden, is een positieve wending. Groen! en Ecolo zullen er in de opvolgingscommissie nauw op toezien dat de dossiers spoedig tot concrete resultaten leiden.

De Belgische Kerk zet hiermee een jaar na het ontslag van Bisschop Van Gheluwe een eerste positieve stap, reageren Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Olivier Deleuze (Ecolo).
De vijf maanden werk van de Kamercommissie heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Kerk het arbitragevoorstel aanvaardt. We zullen er nu verder waakzaam op toezien dat de arbitrage leidt tot concrete resultaten van erkenning en schadevergoeding voor de slachtoffers.

De Kamercommissie over seksueel misbruik binnen de Kerk deed eind maart een duidelijk voorstel voor arbitrage aan de Kerk. De begeleidingscommissie werkt momenteel met experten het onafhankelijk arbitragesysteem uit.

De bedoeling is dat slachtoffers ook aanspraak kunnen maken op schadevergoeding als hun dossier al strafrechtelijk verjaard is. Een schadevergoeding is immers een belangrijk element van de erkenning waar de slachtoffers al decennia vruchteloos om vroegen.

We zijn tevreden dat de bereidheid tot het betalen van schadevergoeding los staat van de verjaring, zoals voorgesteld door de Kamercommissie. De getuigenissen in de commissie hebben immers aangetoond dat het systematisch stilzwijgen van de Kerkhiërarchie ertoe leidde dat slachtoffers pas na het ontslag van Van Gheluwe durfden spreken, aldus Stefaan Van Hecke en Olivier Deleuze.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente