Björn Rzoska & Rina Rabau

Wij zijn kandidaat covoorzitters voor Groen. We pleiten voor een andere aanpak met meer impact. We focussen op luisterbereidheid en vertrouwen. Dat worden dé uitdagingen, voor de samenleving en de partij.
Het is een eer om bij Groen actief te zijn. Onze partij zoekt en biedt oplossingen voor de belangrijkste problemen van onze tijd: milieuvervuiling, sociale ongelijkheid en samenleven in diversiteit.

Mag het iets meer zijn?

Groen groeide. Vooral in 2018 dankzij de inspanningen van lokale vrijwilligers en mandatarissen. Na mei groeiden ook de parlementaire fracties. Maar we konden te weinig mensen die Groen stemden in 2014 ook in 2019 aan ons binden.

De drempel om voor Groen te stemmen ligt te hoog. Het lijkt wel of je bij Groen veel te verliezen hebt, terwijl er zoveel te winnen valt met een goed doordacht groen beleid. Wij zorgen er voor dat Groen een partij is voor iedereen.

Partij in breedbeeld, meer impact

Groen moet ook op het nationale niveau een sterkere rol spelen. Met onze andere aanpak mobiliseren we meer mensen voor onze partij en krijgen we meer impact om het beleid te veranderen.
We zorgen voor een bredere inhoudelijke focus:

  • Een klimaatbeleid is altijd een sociaal beleid. En dus niet enkel voor de happy few. We doorbreken dit beeld door rekening te houden met de sociale impact van onze voorstellen;
  • We spelen onze sterkte uit met focus op kwaliteit van leven (uitgebouwde zorg voor iedereen die het nodig heeft, propere lucht, een gezonde work-life-balance);
  • We gaan op een complexloze manier om met identiteit en zetten in op vrije cultuurbeleving.

We geven ruimte aan de vele talenten en diverse profielen in de fracties. Op die manier krijgt de partij een breder beeld en bereiken we meer groepen in de samenleving.

Fonds 2024: basis en partij versterken

Na de laatste verkiezingen krijgt Groen er per jaar 1 miljoen euro bij. Die middelen zetten we gericht in om lokale groepen te versterken (buitenstedelijk en landelijk gebied) en de partij inhoudelijk te versterken (sociaal klimaatbeleid; ondernemers; etc.) om er bij de volgende verkiezingen in 2024 te staan! En een volgende stap te zetten.

Samenhang en vertrouwen

We zorgen voor een gezonde partijcultuur bij Groen.

  • We zijn geen betweters. We zijn gedreven door onze waarden, luisteren naar anderen en zoeken op die manier medestanders om onze plannen te realiseren.
  • Het is tijd voor een coherente partij-organisatie. We willen meer samenhang en vertrouwen brengen. Dat leidt tot een gedragen programma en gezamenlijke strategie. Wij engageren ons voor een interne politiek van parler vrai én transparantie.

Voltijds en als covoorzitters!

Björn & Rina zullen samen de verantwoordelijkheid over de partij delen. Het zal Groen een breder en meer divers beeld geven. Björn heeft ervaring als ondervoorzitter. Hij kan een groep coachen en motiveren. Rina zorgt voor vernieuwing aan de top en brengt haar ervaringen uit Mechelen en Brussel mee.

Meer weten?

www.bjornenrina.be

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente