03 maa 2014

Wouter Van Besien

Vandaag stelde Groen voorzitter Wouter Van Besien in Brussel zijn boek “Beter” voor, het eerste boek van de groene politicus.

Vandaag stelde Groen voorzitter Wouter Van Besien in Brussel zijn boek “Beter” voor, het eerste boek van de groene politicus. “Ik ben gefascineerd door de diepe kloof die er is,” licht Van Besien toe..” Aan de ene kant is er de grondstroom in Vlaanderen: die is groen. Uit alle onderzoek blijkt dat Vlamingen tegen ongelijkheid en voor duurzaamheid zijn, de twee pijlers van het groene denken. Aan de andere kant is er de realiteit: de ongelijkheid neemt nog toe en het huidige beleid dobbert maar wat rond. Die kloof moet weg. Het beleid moet aansluiting vinden bij wat mensen belangrijk vinden. Het is dringend tijd voor betere oplossingen.”Het boek van Van Besien biedt een inkijk in wat hij “het moderne ecologisme” noemt. “Modern wil zeggen: zonder dogma's en axioma's, inventief, passend bij onze tijdsgeest van openheid en pragmatisme. Dit zijn boeiende tijden vol experiment, waarin heel wat burgers, ondernemers, academici en organisaties oplossingen aanreiken die beter beantwoorden aan de problemen waar mensen vandaag mee worstelen. De status quo waar de klassieke economische machthebbers en de traditionele partijen voor staan, zal ons niet uit deze crisistijden leiden. Als we de mensen zekerheid willen geven op kwaliteit van leven en welvaart voor zichzelf en hun kinderen, zullen we op die nieuwe recepten moeten inzetten.”

Van Besien brengt heel wat beleidsmaatregelen samen om oplossingen te bieden voor de twee grote problemen van deze tijd: onduurzaamheid en groeiende ongelijkheid. Zo pleit hij er voor om de energiefactuur betaalbaar te houden en tegelijk hernieuwbare energie uit te bouwen, door de investeringen in hernieuwbare energie uit de factuur te halen en veel meer te financieren via de algemene begroting en privékapitaal. Omdat heel wat economen en landen als Duitsland en Denemarken hebben aangetoond dat strenge milieu- en energienormen een uitstekende katalysator zijn om de economie vooruit te stuwen, pleit Van Besien voor het inschrijven van grondstoffen- en energie-efficiëntie in de wet die onze concurrentiekracht meet. Van Besien bepleit een grondige fiscale hervorming, die de belastingen op arbeid fors verlaagt en verschuift naar een volwaardige vermogensrendementsheffing en naar milieufiscaliteit.

In het laatste deel van zijn boek onderstreept Wouter Van Besien ook de noodzaak voor een andere politiek. “Vandaag zijn belangrijke economische en infrastructuurbeslissingen vaak het resultaat van een louter partijpolitieke deal. Nadat die deal is gesloten, moeten parlement, middenveld en burgers zich daarnaar plooien. Door die aanpak verzanden veel belangrijke hervormingen in eeuwige procedures. De politiek moet het over een heel andere boeg en veel opener samenwerken met ondernemers, organisaties en burgers. Organiseer met een wit blad grondige inspraak aan het begin van het beslissingsproces. Daardoor zal de geloofwaardigheid van de politiek toenemen, zal er meer draagvlak zijn voor hervormingen en zullen procedures sneller lopen.”

Het boek van Van Besien sluit af met de optimistische vaststelling dat een beter beleid mogelijk is, vanuit een samenwerking tussen al wie nieuw antwoorden zoekt op de uitdagingen van onduurzaamheid en ongelijkheid: “Ik wil meebouwen aan die coalitie, tussen politici met een open geest; burgers met creativiteit en daadkracht; en wetenschappers en bedrijfsleiders met verantwoordelijkheidsgevoel. Samen kunnen we stap voor stap een kwaliteitseconomie realiseren, de ongelijkheid terugdringen en de democratie nieuw leven inblazen. Dat zal niet van een leien dakje lopen. Het zal tijd nodig hebben, vasthoudendheid, veerkracht. Dat heb ik er graag voor over. Tomorrow’s gonna be a better day, We’re gonna make it that way.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren