04 jul 2012

Borgstelling Oosterweelverbinding kan Vlaamse kredietwaardigheid aantasten

De Vlaamse regering wil de Oosterweelverbinding niet langer door de BAM laten realiseren. De BAM zou haar concessie overdragen aan de NV Liefkenshoektunnel. “Dat maakt de besluitvorming rond de Oosterweelverbinding nog minder transparant. Bovendien legt het een financiële hypotheek op de Vlaamse begroting en kan het de Vlaamse kredietwaardigheid de komende decennia aantasten,” waarschuwt Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen).

”Door het gewijzigde BAM-decreet zou de grootste werf van de eeuw door de NV Liefkenshoektunnel (LHT) worden uitgevoerd en dus de facto geen openbaar werk meer zijn,” zegt Dirk Peeters. ”Het is een juridische spitsvondigheid die zowel democratische controle als de wet op de mededinging ondermijnt. Zowel de Inspectie Financiën, de Raad van State, het Rekenhof en de SERV plaatsten hier al ernstige kanttekeningen bij. Bovendien is de kans klein dat Europa deze juridische constructie gaat goedkeuren.”

Een gevolg van het doorschuiven van de concessie van BAM naar de LHT is dat de inning van de tolgelden op de ringwegen rond Antwerpen in één hand komt te zitten. In de toekomst zullen die vervangen worden door rekeningrijden en kilometerheffingen die automatisch geregistreerd worden. Op dit moment vormt 40% van het vrachtwagenverkeer in de LHT intern havenverkeer. Dirk Peeters: ”Of anders gezegd: onze eigen havenbedrijven jagen we op kosten, terwijl vrachtverkeer dat van Vlissingen of Rotterdam naar Hasselt moet, gratis over onze wegen kan dokkeren. Groen pleit ervoor om de LHT tolvrij te maken. Dat komt niet alleen tegemoet aan de vragen van het havenbedrijf, het afschaffen van de tol zal mogelijk ook aantonen dat de verkeersstromen rond Antwerpen beter verlopen en dat we de gigantische investeringen voor de Oosterweelverbinding (nog niet) moeten doen.”

De Oosterweelverbinding heeft een fors prijskaartje (meer dan 3 miljard euro) dat door de indexering, de schommelingen van de prijzen van bouwmaterialen en de lange looptijd van de investering (tot 2050!) alleen maar zal oplopen. De Vlaamse Regering wil daar een volledige gewestwaarborg (onbeperkt in bedrag en tijd) voor voorzien. Dirk Peeters: ”Daarmee gaat ze voorbij aan het voorbehoud dat de Raad van State maakte, namelijk dat een dergelijke gewestwaarborg door Europa waarschijnlijk als staatssteun beschouwd zal worden. Ook de Inspectie Financiën stelde voor om eerst bij Eurostat een nieuw advies te vragen. Het dossier is met de gewestwaarborg en toewijzing aan LHT immers grondig veranderd. Het Rekenhof waarschuwt er zelfs voor dat die gewestwaarborg de Vlaamse kredietwaardigheid kan bedreigen. Zowel de borgstelling als beschikbaarheidvergoedingen zullen de Vlaamse begrotingen tot 2050 verzwaren. Op die manier gaan we van de regen naar de drop, van het juridisch moeras naar het financiële drijfzand. Het lijkt er steeds meer op dat de werf van de eeuw, de vergissing van de eeuw zal worden.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren