19 okt 2017

Boswijzer: Schauvliege spuit mist over eigen knoeiwerk, bossen zijn slachtoffer

In 2013 beweerde Minister Joke Schauvliege op basis van de Boswijzer dat er op twee jaar tijd maar liefst 8.261 hectare bos was bijgekomen in Vlaanderen. Vandaag blijkt uit de Boswijzer 2.0 – een nieuwe, gecorrigeerde versie van de oude Boswijzer uit 2013 – dat de hoeveelheid bos in Vlaanderen systematisch werd overschat. En, erger nog: ook de Boswijzer 2.0 biedt geen sluitend antwoord op de vraag hoeveel bos er nu eigenlijk is in Vlaanderen. Net zoals bij de eerste versie van de Boswijzer, is ook nu de foutenmarge nog te groot en kan er dus onmogelijk uitgemaakt worden of er in Vlaanderen bos is bijgekomen dan wel verdwenen. Groen vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een sluitende methode om de toestand van het bos in Vlaanderen in kaart te brengen. "Minister Schauvliege moet stoppen met zich te verschuilen achter een rookgordijn en dringend haar verantwoordelijkheid opnemen."

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman: “Als er één ding duidelijk is geworden met de Boswijzer 2.0, is het dat de hoera-communicatie van Minister Schauvliege compleet ongerechtvaardigd is. De 8.261 hectare spookbossen waar Schauvliege zo euforisch over was, blijken nu niet eens te bestaan. Om haar eigen knoeiwerk te verdoezelen, blijft de Minister mist spuien door opnieuw met een instrument te komen dat geen enkele duidelijkheid biedt. En terwijl er totaal geen duidelijkheid is over hoeveel bos er op dit moment is, blijven er stukken kostbaar bos verdwijnen. De Minister moet dringend verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van een accurate meetmethode.”

Groen heeft hiervoor een aantal voorstellen klaar. De Boswijzers werden gemaakt op basis van luchtfoto’s. Groen pleit voor een inventaris die de luchtkaarten combineert met terreinbezoeken om de foutenmarge te verkleinen. Zo kunnen boomrijke villawijken als Sint-Martens-Latem of Brasschaat of de zoo van Antwerpen geschrapt worden als bos in de Boswijzer. De inventaris van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam zo tot stand en is een goed instrument om de bosoppervlakte in Vlaanderen te bepalen en trends te meten: hoeveel bos is er en waar liggen de bossen. In plaats van om de twee jaar een nieuwe boswijzer te publiceren pleit Groen ervoor om dit een keer per legislatuur te doen. Bossen groeien immers niet spectaculair op een half jaar tijd. Aanvullend zou er een jaarrapportage moeten opgemaakt worden van alle bosuitbreidingsprojecten, boscompensatieprojecten en de vergunningen voor ontbossing (in euro’s en hectares). Die twee instrumenten samen geven een goed beeld van de toestand van de bossen in Vlaanderen en maken het mogelijk om trends in bosuitbreiding, boskap en spontane bebossing in beeld te brengen.

Elisabeth Meuleman: “Minister Schauvliege heeft jarenlang volgehouden dat het goed gaat met het bos in Vlaanderen. Vandaag blijkt zwart op wit dat dit nergens op gebaseerd is. Jarenlang heeft de Minister verzuimd om bossen te beschermen en nieuwe bossen te realiseren. De schade die dit heeft aangericht is duidelijk. De Minister moet nu politieke moed tonen, haar fout toegeven en eindelijk werk maken van een echt bosbeleid de naam waardig. Een betrouwbaar meetinstrument is hiervoor een eerste broodnodige stap. We staan met Groen klaar om de Minister hierin bij te staan en hopen dan ook dat ze op onze voorstellen wil in gaan.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente