11 maa 2013

Bart Caron

Groen kant zich tegen het voorstel van Bourgeois om Roma verplicht te laten inburgeren en een geldboete op te leggen. “Het voorstel is onwettig. En zelfs al was het wettig, dan nog is het niet wenselijk. Akkoord, er zijn problemen met een bepaalde groep Roma, maar de minister staat niet met zijn voeten in de realiteit als hij denkt dat zijn voorstel de problemen kan oplossen,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron. Groen pleit voor een verbeterd onthaalbeleid voor alle Europese migranten.

”Minister Bourgeois (N-VA) focust op maatregelen die geen wettelijke basis hebben, om niet te moeten toegeven dat het de zwakte van zijn eigen beleid is waardoor de problemen met Roma niet voldoende opgelost geraken. Hij zoekt een stok om de Roma mee te slaan, en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op,” zegt Vlaams parlementslid Bart Caron. ”Om de wachtlijsten in de onthaalbureaus te laten verdwijnen, besliste deze regering om de doelgroep van het inburgeringsbeleid te versmallen. Dat Bourgeois nu de Roma in het vizier neemt, is dan ook erg cynisch. Het ontbreken van Roma in de inburgeringsklassen is een gevolg van het beleid dat de minister zelf uitstippelde.

De toenemende intra-Europese migratie noopt ons om het beleid over een andere boeg te gooien. Het is tijd voor een meer omvattend beleid dat alle Europese migranten op een juiste manier in ons land onthaalt. De integratie van Roma in de samenleving is veel complexer dan de minister voorstelt. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de doelgroep, zal je vertellen dat een inburgeringstraject zeker geen wonderoplossing is. Het ontbreekt aan een aanbod op maat. Groen pleit voor een duurzame financiering en het methodisch ondersteunen van bemiddelaars en brugfiguren een cruciale sleutel tot succes. We moeten prioritair inzetten op onderwijs en een gerichte huisvestingpolitiek. Onderzoek toont aan dat het essentieel is om de betrokkenen zelf te organiseren zodat zij op beleidsniveau de stem van hun gemeenschap kunnen vertolken. Tenslotte moeten we druk blijven uitoefenen op de Europese Unie om de problemen fundamenteel aan te pakken en de betrokken landen aan te zetten om discriminatie tegenover Roma in eigen land aan te pakken. De positie van Roma in alle Europese landen vraagt veel meer aandacht van het beleid.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren