Brend Van Ransbeeck

Provincieraadslid Antwerpen

Brend is het jongste lid van de Antwerpse provincieraad. Hij verdedigt er de belangen van jongeren en bijt zich daarnaast vast in dossiers over plattelandsbeleid. Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening en ondernemerschap interesseren hem.

Als provincieraadslid wil Brend een kader creëren voor kleinschalige woonprojecten. Hij zal ook op tafel kloppen om de fietsostrade tussen Lier en Aarschot gerealiseerd te krijgen. En hij ijvert voor meer provinciale recreatiedomeinen in de regio.

'Hoe ik mezelf omschrijf? Als een jonge Berlaarnaar vol enthousiasme, empathie en goesting om aan politiek te doen'

Brend zit al sinds zijn zeventiende bij Groen. Hij koos voor de partij omwille van haar progressieve standpunten en de warme, inclusieve manier waarop ze aan politiek doet. In 2016 werd Brend voorzitter van Jong Groen Pallieterland, in 2018 werd hij verkozen tot jongste gemeenteraadslid van Berlaar.

Brend woont in Berlaar. Hij heeft een masterdiploma Politieke Communicatie, luistert graag naar elektronische muziek en is het liefst van al onder de mensen. Je treft hem dan ook vaak aan op café, op festivals en op tal van andere evenementen.