03 dec 2010

Brussels Gewest stelt CCN-gebouw opnieuw open voor noodopvang asielzoekers

Brussels Staatssecretaris voor Openbaar Ambt Bruno De Lille deelt vandaag, 1 december, mee dat het Brussels Gewest op zijn vraag een zaal voor vijftig tot honderd asielzoekers openstelt in het Noordstation. Deze wordt zo ingericht dat asielzoekers er op een menswaardige manier kunnen worden opgevangen. De Lille:'De asielproblematiek is en blijft een federale verantwoordelijkheid, maar dat zal ons niet beletten ons menselijk op te stellen. Zeker met de lage temperaturen die we vandaag kennen, kan het niet dat mensen op straat moeten slapen.'

Opvang voor asielzoekers in het Noordstation

Het Brussels Gewest heeft asielzoekers, en zeker families met kinderen, altijd toegelaten in het CCN-gebouw aan het Noordstation. Toen de inkomhal daar een aantal dagen geleden op vraag van burgemeester Jodogne ontruimd moest worden, gaf het Gewest aan een andere zaal ter beschikking te willen stellen. De zaal bevindt zich een verdieping lager.

Staatssecretaris De Lille gaf opdracht aan zijn administratie om het nodige te doen om de noodopvang daar op een menswaardige manier te kunnen voorzien. Er zijn al toiletten, vandaag worden ook nog warmtekanonnen, een vijftigtal veldbedden van het Rode Kruis en zeilen om de nodige privacy te kunnen voorzien, geleverd. Daarnaast bekijkt het Gewest nu ook of nog andere middelen nodig zijn om de komende weken noodopvang te kunnen voorzien.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente