06 jul 2012

Annemie Maes

Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een resolutie aangenomen die een deel van de herfinanciering van Brussel eenduidig toewijst aan mobiliteit. Dit was noodzakelijk nadat de Raad van State bezwaren had geopperd over het federaal wetsontwerp, waarin de federale overheid de dotatie oormerkte voor mobiliteit. Het Vlinderakkoord voorziet immers dat er in 2012, 2013, 2014 en 2015 respectievelijk een bijkomende dotatie van 45, 75, 105 en 135 miljoen EUR voor het mobiliteitsbeleid rechtstreeks op de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gestort. De toewijzing van deze middelen komt exclusief toe aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, niet aan de federale wetgever.

Annemie Maes, fractieleidster voor Groen in het Brussels parlement, reageert verheugd: ”Groen heeft tijdens de onderhandelingen van het vlinderakkoord steeds gepleit voor een noodzakelijke herfinanciering van Brussel. Dat een deel van dit geld specifiek naar mobiliteit moet gaan is voor ons van groot belang. De mobiliteitsuitdagingen in Brussel zijn immers groot, als we een echte modal shift willen realiseren zijn investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur een absolute voorwaarde. Ik ben dan ook tevreden te constateren dat onze partners in de onderhandelingen over de staatshervorming ons hier in zijn gevolgd en dit ook vanuit het Brussels parlement hebben bevestigd.”

In de resolutie vraagt het parlement aan de regering om de bijkomende middelen toe te wijzen aan het mobiliteitsbeleid, en tegelijkertijd de bestaande mobiliteitsuitgaven te ontzien van hoger dan gemiddelde besparingen. ”Hiermee toont het parlement duidelijk haar wil om deze middelen te investeren in bijkomend mobiliteitsbeleid. Het terugdringen van het tekort op de Brusselse begroting en het bereiken van een evenwicht in 2015 is voor ons natuurlijk ook een prioriteit, maar daarvoor zullen we vooral de niet-geaffecteerde middelen van de herfinanciering inzetten.” voegt Annemie Maes daar nog aan toe. Dit voorstel werd door alle partijen, meerderheid en oppositie, goedgekeurd behalve de N-VA.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</