16 jun 2010

Brussels Parlement wil Zoniënwoud op Unesco-werelderfgoedlijst

De Brusselse meerderheidspartijen hebben een voorstel van resolutie ingediend om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens. De drie gewesten moeten eigenlijk samen de kandidatuur indienen, dat kan ten vroegste in 2011.

Woensdag stond in de commissie Ruimtelijke Ordening van het Brussels Parlement het voorstel van resolutie omtrent de kandidatuur van het Zoniënwoud voor UNESCO werelderfgoed van de mens op de agenda. Door de klimaatopwarming is het Zoniënwoud bedreigd, want het beukenwoud dreigt uit te sterven. De oudste beuken zijn meer dan 200 jaar oud. Als het woud de erkenning van de Unesco krijgt, kunnen er ook extra middelen gaan naar de bescherming ervan. Gezien zijn unieke karakter, verdient het Zoniënwoud namelijk bescherming en erkenning.


Het Zoniënwoud ligt zowel in het Brussels gewest, Vlaanderen en Wallonië. "Het is de bedoeling dat de drie gewesten gezamenlijk een kandidatuur bij de Unesco. Hopelijk volgen de andere gewesten dus dit initiatief.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente