22 dec 2010

Annemie Maes

Groen! is tevreden met de accenten die worden gelegd in de begroting 2011.” aldus Annemie Maes, Fractieleider van Groen! in het Brussels Parlement. Maar van enige euforie kan geen sprake zijn: mobiliteit, huisvesting, armoedebestrijding…de behoeften van het gewest zijn gigantisch, de inkomsten onvoldoende. “Dat betekent dat er keuzes moeten gemaakt worden, en kiezen is altijd een beetje verliezen.

De voorziene inkomsten uit de gewestelijke belastingen stijgen. Bovendien blijkt uit de cijfers dat het gemiddeld inkomen van de Brusselaar niet langer daalt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Goed nieuws, op het eerste zicht. Helaas legt het observatorium voor Armoedebestrijding alarmerende armoedecijfers voor. De kloof tussen arm en rijk in ons gewest wordt dus steeds groter. Drie op 10 Brusselse kinderen leeft in armoede en we weten allemaal dat de demografische groei die zich de komende jaren verder zal zetten vooral een groei is in de achtergestelde wijken. De uitdagingen voor de begroting zijn dan ook gigantisch.

In de uitgavenbegroting worden een aantal duidelijke accenten gelegd. Groen! is tevreden over de keuzes die worden gemaakt. Annemie Maes: ”Het Iris2 mobiliteitsplan is effectief vertaald in begrotingscijfers en dat geeft hoop wat betreft de realisatie van onze doelstelling van 20% minder wagens tegen 2018. Er wordt heel wat geld vrijgemaakt voor fietsinfrastructuur, de MIVB heeft een ambitieus investeringsprogramma, en men maakt werk van het onontbeerlijke voetgangersplan. Eén voor één noodzakelijke instrumenten voor een leefbare stad op mensenmaat.”
In de leefmilieudossiers gaan er extra middelen naar enkele cruciale posten: men doet inspanningen om met de energiepremies ook de lagere inkomenscategoriëen te bereiken, de middelen voor de alliantie werkgelegendheid-milieu worden verdubbeld. Duurzaam bouwen kan niet alleen onze CO2-uitstoot en energiefactuur verlagen, maar ook duurzame jobs creëren. Ook de Ecopool, een herstel- en hergebruikcentrum met Europese middelen is een voorbeeld van hoe milieu en economie elkaar kunnen versterken. Wat werkgelegenheid betreft is het trouwens positief dat in deze tijd van crisis voldoende middelen voorzien zijn voor intensievere begeleiding van werkzoekenden, strijd tegen discriminatie en versterking van sociale economie.
Het creëren van betaalbare huisvesting blijft een immense uitdaging voor de komende jaren/decennia. Elke Van den Brandt: ”De realisatie van 15% betaalbare woningen is een prioriteit in de begroting, maar blijft een werk van lange adem. Ondertussen maken verenigingen werk van kleinschalige vernieuwende projecten. Groen! is verheugd dat de financiële steun hiervoor stijgt en dat er verder wordt ingezet op de ondersteuning van sociale verhuurkantoren.”
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren