29 okt 2017

Kristof Calvo, Johan Danen

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes.

Op 17 oktober hebben de federale en regionale ministers van Energie een online "burgerbevraging" gelanceerd over het Energiepact 2030-2050. In de online vragenlijst wordt gepeild naar uw mening over de visie, het kader, de doelstellingen en de maatregelen die hierin naar voor worden geschoven. De consultatie loopt tot en met 5 november 2017. De resultaten worden na afloop verwerkt door de FOD Economie en gepubliceerd. Tegen het eind van het jaar moet het Energiepact er liggen, wat natuurlijk ruimschoots te laat is.

Hoewel Groen heel wat kritiek heeft over de aanpak en de zin van een dergelijke snelle "volksbevraging" willen we toch iedereen oproepen om haar of zijn stem te laten horen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuutjes. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen, maar er zijn ook open vragen.

Het is van belang dat we met zoveel mogelijk mensen laten horen dat we gaan voor 100% hernieuwbare energie en dat kernenergie geen oplossing is.

We zijn alvast benieuwd naar de resultaten en wat er vervolgens mee zal gebeuren.

Vul de vragenlijst in

De Groene energievisie kunnen we samenvatten in volgende punten:

  • Het is essentieel dat er niet opnieuw twijfel wordt gezaaid over de kernuitstap en dat 2025 als definitieve uitstapdatum wordt bevestigd. Alleen zo zullen de nodige vervangingsinvesteringen op tijd kunnen gebeuren. De scheurtjescentrales (Doel 3 en Tihange 2) kunnen best omwille van veiligheidsredenen nu reeds gesloten worden. Dit brengt de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang, maar zal integendeel de noodzakelijke investeringen sneller in beweging brengen.
  • De centrale pijlers van een duurzaam, zeker en betaalbaar energiesysteem zijn energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (zon, wind, geo, duurzame bio-energie, waterkracht, groene warmte...). De andere puzzelstukken zijn energie-opslag, vraagbeheer, import/export. Efficiënte gascentrales zullen nodig zijn voor de elektriciteitsproductie in een overgangsfase, maar een uitfasering van aardgas is mogelijk en noodzakelijk tegen 2050.
  • Hoe langer we wachten met de omschakeling, hoe hoger de kosten uiteindelijk zullen zijn.
  • Burgers moeten sterker betrokken worden bij de energietransitie. Geef de burgers het recht en de kans om mee te investeren in lokale energieprojecten en zo mede-eigenaar te worden van de hernieuwbare energie die geoogst wordt.
  • Het is belangrijk dat milieu- en gezondheidskosten ingerekend worden in de prijs van energie en dat deze kosten niet afgewenteld worden op de samenleving. Vervuilende energie zal op die manier zwaarder belast worden dan schone energie. Dit kan bijvoorbeeld door een voldoende hoge prijs te voorzien voor de uitstoot van CO2. Een vergroening van de fiscaliteit gaat best samen met een verlaging van de lasten op arbeid.
  • Een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de energietransitie is essentieel.
  • Energie-armoede moet worden aangepakt. In de eerste plaats door een doorgedreven sociaal-ecologisch renovatieprogramma voor de onderkant van de woonmarkt (waaronder vooral huurwoningen), zodat iedereen in een energiezuinige woning kan wonen.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren