Marke

Bart Caron

Vlaams Parlement
20
Vlaams Parlement
‹ Terug naar overzicht

Ik heb me in het Vlaams parlement ingezet voor meer levenskwaliteit voor iedereen, vooral voor mensen die het wat minder goed hebben. Voor het evenwicht tussen landbouw en natuur, omdat we zo de klimaatopwarming kunnen tegengaan. Voor kunst, cultuur en erfgoed. Met passie.

'Het kan perfect: evenwicht tussen natuur, landbouw en cultuur'

Cultuur is niet de kers op de taart, maar een noodzakelijke bouwsteen van de samenleving. Het verenigt mensen, bevraagt ze, schenkt ons zoveel schoonheid, ontroerende en prikkelende momenten, bevordert verdraagzaamheid, biedt je maximale kansen om jezelf te ontwikkelen als mens. Zo belangrijk zijn ze, de verenigingen, kunstenaars, musea, film, bibliotheken, fictie en informatie op radio en televisie, en internet voor iedereen.

In het Vlaams parlement werkte ik op deze terreinen. Maar ik trok me ook de West-Vlaamse dossiers aan. De poldergraslanden, de visserij, de fietsers, de kust, de megastallen, de open ruimte ...

Daarom duw ik de lijst. Maar deze keer vooral om onze jonge en nieuwe topkandidaten een duwtje in de rug te geven, bijna letterlijk.

Doe mee met de campagne

Versterk samen met mij de groene golf. Sluit je aan bij onze campagne. Elk engagement is welkom, groot of klein, digitaal of mee op straat.

DOE MEE