18 nov 2014

Elke Van den Brandt

“CD&V-minister Jo Vandeurzen maakt zijn beloftes naar personen met een handicap niet hard”, reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt dinsdag op de mankementen in Vandeurzens begroting die het Rekenhof in het daglicht bracht.

Op 1 januari 2015 zou het nieuwe decreet persoonsvolgende financiering in werking treden, maar in de begroting 2015 is daarvoor geen geld voorzien. “Deze steun voor personen met een handicap was dé blikvanger in de nota Perspectief 2020 van Jo Vandeurzen. Groen stelde toen al vragen over de haalbaarheid van Vandeurzens beloftes”, zegt Elke Van den Brandt. Vandeurzen beloofde een basisondersteuningsbudget voor iedere persoon met een handicap. “De 40 miljoen extra die nu ingeschreven staan in de begroting zullen daarvoor niet ingezet worden, ze zijn broodnodig voor de handicapspecifieke ondersteuning”, stelt Van den Brandt. “Vandeurzen komt zijn beloftes dus niet na, waardoor opnieuw de mensen die zorg nodig hebben de dupe worden.”

De begroting Welzijn vertoont nog andere mankementen. De 65 miljoen zogezegd 'nieuwe beleidsruimte' voor Welzijn, staan in schril contrast met de 247 miljoen euro die bespaard worden. Het Rekenhof zegt zelf onomwonden: ”Het risico is reëel dat het geplande uitbreidingsbeleid (gedeeltelijk) wordt geneutraliseerd door de opgelegde besparingsmaatregelen”.

Volgens Vandeurzen zullen de woonzorgcentra en centra kortverblijf 1500 extra plaatsen nodig hebben in 2015. Hij voorziet dus veel minder dan de groeinorm van bijna 5000 plaatsen die het Agentschap Zorg en Gezondheid hanteert. “Een grove onderschatting waardoor mensen die zorg nodig hebben, opnieuw langer zullen moeten wachten”, reageert Van den Brandt.

Het Rekenhof wijst er ook op dat Vandeurzen geen duidelijkheid geeft over de besparingen bij Kind en Gezin, VAPH (20 miljoen) en Vlaams Zorgfonds. “De maatregelen die het gezinsbudget zullen treffen, zoals de niet-indexering van de kinderbijslag, zijn heel duidelijk in de begroting van Minister Vandeurzen. Maar de positieve zaken, die nodig zijn om ouderen en personen met een handicap de nodige zorg te geven, zijn onduidelijk of gewoonweg niet bestaande. De conclusie is helaas zeer hard : met deze begroting laat CD&V-minister Jo Vandeurzen de mensen die zorg nodig hebben in de kou staan”, besluit Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren