18 nov 2016

Bart Staes

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) luidt de alarmbel over de wijze waarop het Europees-Canadees vrijhandelsakkoord CETA door het Europees parlement wordt gejaagd: op recordsnelheid en zonder enig democratisch debat noch serieuze evaluatie. “Wat hier gebeurt is echt een moderne Europese democratie onwaardig. Het is wel “Turkije-proof”. De junta van fractieleiders in het Europees Parlement lijkt wel gek geworden. Ze hebben duidelijk geen enkele voeling meer met wat er leeft binnen de samenlevingen en besloten dan maar om ook de bevoegde parlementaire commissies elke evaluatiebevoegdheid te ontzeggen,” aldus Staes.

Volgende week woensdag 23 november 2016 stemt het Europees parlement wel over een voorstel van een kleine 100 parlementsleden om CETA te laten beoordelen door het Europees Hof van Justitie (ECJ) in Luxemburg. Maar een debat hierover werd niet toegestaan door de fractieleiders van EVP, S&D, ECR en liberalen. Ook werd gisteren besloten om de commissies werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en de commissie leefmilieu, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) géén advies te laten schrijven. Staes : "Aanvankelijk was dat wel mogelijk. Ik had als rapporteur al een eerste ontwerp opgesteld en met collega's van andere fracties vergaderd. Maar gisteren besloten EP-voorzitter Schultz & co dat toch niet toe te staan. Het is duidelijk dat men bang was dat de adviezen van deze commissies te kritisch zouden zijn en reële vragen en onduidelijkheden over CETA zouden opwerpen. Niet toevallig behandelen deze commissies de beleidsterreinen waar er grote vragen leven over welke impact CETA zal hebben op de Europese regelgeving. Ook verhinderden de centrumrechtse fracties dat de Juridische commissie (JURI) zich over CETA zou buigen, terwijl er toch heel wat juridisch-technische kwesties spelen en vragen bestaan over de verenigbaarheid van CETA met Europees recht."

Eerder deze maand werd al duidelijk dat de leidende commissie Internationale Handel (INTA) geen uitstel van het zeer strakke tijdschema wilde aanvaren en persé al op 5 december over CETA wil stemmen en dat verdict dan voorleggen aan de plenaire vergadering van woensdag 14 december 2016. Staes: “Het is duidelijk dat men, na de verrassing van het Waalse verzet, de ratificatie van CETA zo snel mogelijk door het Parlement wil jagen. Zuiver formeel gezien heeft het Europees Parlement nochtans 6 maanden de tijd om de tekst die de 28 ministers op 30 oktober goedkeurden, na het verzet in Franstalig België, goed of af te keuren. Het Parlement heeft dus in feite de tijd tot midden mei 2017 om een behoorlijke evaluatie uit te werken van een complexe tekst van 1598 bladzijden. De Raad van Ministers vroeg het EP wel de werkzaamheden wat te versnellen en zo mogelijk reeds voor 17 februari 2017 een stemming te organiseren. Maar de fractieleiders in het EP zelf, willen dus nóg sneller gaan! Is dat degelijke democratische controle en goed bestuur? Ik denk het niet.”

Staes: “De grote coaltie van christendemocraten en sociaaldemocraten wil blijkbaar uit alle macht de eurosceptische en nationalistische golven in de EU verder versterken. Door te weigeren een grondige juridische check te laten uitvoeren over de legaliteit van CETA en dan met name het arbitragemechanisme ICS, slaan ze de zorgen van juristen en het Duits Grondwettelijke Hof in de wind. Door een debat in de plenaire vergadering te weigeren, spuwen ze in het gezicht van miljoenen burgers, landbouwers, vakbonden en sociale organisaties, duizenden steden en gemeenten en parlementsleden op nationaal en Europees niveau.”

Staes wijst er op dat Schultz ook de grote weerstand in zijn eigen sociaaldemocratische fractie opzij schuift. Staes: “Hij denkt zo misschien de grote staatsman uit te hangen, maar toont een ongezond misprijzen voor democratie. De rapporteur in EMPL gaf een negatief advies. Voor Schultz & co is democratie blijkbaar een leuk theater dat alleen maar mag als het volgens hun regels en wensen kan verlopen. Er staat hier niet meer of minder op het spel dan het recht van een parlement om de controlerende taak uit te oefenen.”

“Gedurende de meer dan 17 jaar dat ik lid ben van het Europees Parlement heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Het is schandalig, een aanfluiting van de democratie, een schop richting de hele civiele samenleving die kritisch staat tegenover dit soort verregaande vrijhandelsverdragen, die potentieel gevaren opleveren voor onze democratie en onze samenleving. De fractieleiders van de christendemocraten, de sociaaldemocraten en Guy Verhofstadt van de liberalen willen dus geen discussie in het Europees Parlement en proberen alle kritiek in de kiem te smoren.”

De EU heeft nood aan net méér democratie, een sociaal-economisch model van duurzame ontwikkeling en een betere omkadering van globaliseringsprocessen en geen de facto deregulering via vrijhandelsverdragen als CETA en TTIP.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren