27 nov 2012

Wouter De Vriendt

Vanmorgen werd het nieuwe wetsontwerp ontwikkelingssamenwerking besproken in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Groen en Ecolo dienden 21 amendementen in. Het debat ontaardde echter in chaos. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen): “Wat zich deze morgen afspeelde in de commissie was hoogst opmerkelijk. Parlementsleden uit de meerderheid gingen in tegen het advies van de bevoegde minister Paul Magnette (PS), stemmingen moesten worden hernomen en er vormden zich alternatieve meerderheden. Een aantal amendementen van Ecolo-Groen werden uiteindelijk aanvaard”

Tot tevredenheid van Wouter De Vriendt toonde de minister aanvankelijk een grote openheid en gaf hij zijn zegen aan een eerste reeks amendementen van Groen. Alternatieve meerderheden tussen de oppositie- en meerderheidspartijen zorgden dat enkele andere amendementen ook daadwerkelijk werden aanvaard. Dat is het geval met amendementen die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen of een duurzame omgang met grondstoffen in ontwikkelingslanden beter verankeren. Enkele PS-parlementsleden gingen in tegen het advies van hun eigen minister (bijv. inzake de nadruk op het belang van regionale dan wel internationale handel voor de ontwikkeling van landen in het Zuiden). De Vriendt: ”Het duurde tot halverwege de bespreking voor de meerderheid de rangen sloot en, volgens een betreurenswaardige traditie van de traditionele partijen, elk amendement van de oppositie naar de prullenmand verwees.”

Zo weigerde de meerderheid, inclusief de parlementsleden van SP.A en CD&V, om het stimuleren van economische groei in ontwikkelingslanden te koppelen aan de herverdeling van de gecreëerde welvaart. ”Herverdeling is nodig om de gecreëerde welvaart ten goede te laten komen van iedereen. Economische groei leidt niet automatisch tot ontwikkeling en minder ongelijkheid.”, aldus De Vriendt.

Wouter De Vriendt wees er in commissie op dat het wetsontwerp te vrijblijvend blijft. Een grotere efficiëntie van de bestede middelen nastreven vereist nochtans een stevige parlementaire controle, ook op de mate waarin ons land de 0,7%-doelstelling haalt. ”Men focust te eenzijdig op de behaalde resultaten en te weinig op de problemen en uitdagingen. Dit wordt bevestigd in de jaarverslagen van de Bijzondere Evaluator van Ontwikkelingssamenwerking.”

Groen en Ecolo wilden met deze wet Ontwikkelingssamenwerking meer slagkracht geven, opdat de opvolgers van minister Magnette een sterker instrument hebben voor een efficiënte ontwikkelingssamenwerking. De regeringspartijen hebben hier een kans gemist.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren