Heb je ook al gemerkt dat niet iedereen op dezelfde manier behandeld wordt in onze maatschappij? Chris ook! Als voorzitster van Tiense Wereldvrouwen komt ze in contact met vrouwen met een migratie-achtergrond. Ze merkt dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil. Maar dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt.

Iedereen moet de kans krijgen om op korte tijd onze taal te leren. Terwijl er nu lange wachtlijsten zijn en Nederlands leren beperkt is tot een paar dagen per week. Iedereen moet de kans krijgen zinvol werk te vinden. En dat via een vlottere acceptatie van diploma's en door de taal te leren op de werkvloer. Iedereen moet ook de kans krijgen om met elkaar in contact te komen. Nu beschouwen beide groepen de anderen als "moeilijk bereikbaar". Iedereen moet dezelfde rechten en plichten hebben.

Een rechtvaardiger maatschappij waarin iedereen zich thuisvoelt!

Dezelfde kansen ook voor alle Belgen. Ook al hebben ze minder geld of beschikken ze niet over diploma's. Met evenwichtige belastingen die door iedereen betaald worden, ook door de rijken.

Chris wil niet aan de zijlijn blijven staan, ze wil zelf ook er iets aan doen. Haar ideeën voor een rechtvaardiger, duurzame maatschappij vindt ze terug enkel bij Groen!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?