Chris Steenwegen

Vlaams Parlementslid

Chris strijdt al dertig jaar voor een gezonde leefomgeving, een vitale natuur en een leefbare landbouw. Hij was directeur bij Natuurpunt, werkte als kabinetschef voor minister Vera Dua, bij Vlaamse milieu-overheden en als directeur van de studiedienst van Agalev. Hij is nieuw in het parlement, maar kent het klappen van de zweep als geen ander.

'Als vader van drie bezorgde twintigers weet ik: het is tijd voor een radicale ommekeer'

Hij maakte als jongere de verwoesting van de polders mee door de uitbreiding van de Antwerpse haven en de bouw van de kerncentrale van Doel. Dat liet Chris niet meer los. Hij studeerde biologie en werd volbloed activist. Zo organiseerde hij de grote betoging tegen kernenergie en zette hij protesten op tegen het dumpen van kernafval in zee.

Maar verontwaardiging moet je natuurlijk ook omzetten in positief engagement. Zeker nu. De klimaatcrisis is volgens Chris maar op te lossen door samen te werken met bondgenoten over de partijgrenzen heen, bij burgers, de overheid, het middenveld en het bedrijfsleven.