Overal meer natuur: de enige weg voorwaarts

Het gaat niet goed met de biodiversiteit van onze planeet. Vlaanderen is een van de meest biodiversiteitsarme regio's. Het komende decennium is cruciaal om het tij te keren. Daarom wil Groen de Vlaamse natuur herstellen met een ambitieus plan.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit van onze planeet. We zitten in een golf van uitstervende soorten, honderden keren sneller dan het natuurlijke ritme. De druk op de natuur via jacht en overbevissing, vervuiling en gronduitputting, verstedelijking en ontbossing dragen allemaal bij aan de biodiversiteitscrisis waarin we ons vandaag bevinden.

Net zo belangrijk als de klimaatcrisis

Experten zijn het erover eens dat deze crisis even belangrijk is als de klimaatcrisis en beiden sterk met mekaar verweven zijn. Het komende decennium is cruciaal om het tij te keren. Verschillende wetenschappers en landen roepen op om dertig procent van land en zee voor te behouden voor natuur. Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie scharen zich achter deze doelstelling.

Er moet een kentering komen om die doelstelling ook in Vlaanderen – een van de meest biodiversiteitsarme regio's van Europa – te behalen. De versnippering van Vlaamse natuur is enorm, heel wat soorten staan onder druk en soorten die bij het landbouwlandschap horen verdwijnen aan een snel tempo. Hoewel de nood aan natuur al decennialang bekend is en benoemd wordt, blijft een echt natuurbeleid afwezig.

Zonder natuur is leven op aarde onmogelijk

Zonder natuur is leven op aarde onmogelijk. Er zijn bovendien heel wat bewijzen dat natuurgebaseerde oplossingen en meer natuur net de goedkoopste oplossing zijn voor heel veel problemen.

Groen wil de Vlaamse natuur en onze verbondenheid met die natuur herstellen. Een regio waar blauw en groen onze woonkernen dooraderen, rivieren opnieuw vrij vloeien, natte natuur ons beschermt van overstromingen, landbouwlandschappen mooi zijn en bijen voeden, bossen en natuur echte hotspots zijn voor biodiversiteit en jong en oud zich verbazen over de planten en dieren die ze in het wild spotten.