11 mei 2011

Bart Staes

Vaststellen van criteria voor nucleaire stresstest is heikel punt.

De Europese nucleaire veiligheidsregulatoren (verenigd in ENSReg) zullen morgen de criteria vaststellen voor de eind maart aangekondigde stresstesten om de veiligheid van de 145, vaak verouderde, Europese kerncentrales te bepalen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!): "Europees energiecommissaris Oettinger moet zijn been stijf houden en ervoor zorgen dat de nucleaire stresstest niet het soort vijgenblad wordt, zoals de stresstest voor Europese banken van afgelopen zomer."

De eerste versie van de criteria zoals opgesteld door regulatoren van die landen met kernenergie (verenigd in de West-Europese Vereniging van Regelgevende Autoriteiten op Nucleair Gebied, WENRA) en vorige week openbaar gemaakt door de Europese groene fractie, was weinig veelbelovend. Staes: "Oettinger heeft toen, na onze alarmbel, gereageerd door het WENRA-voorstel sterk te bekritiseren en hij pleitte openlijk voor stevige veiligheidsanalyses. De Europese groenen maakten een eigen analyse van aan welke criteria de stresstesten zouden moeten voldoen."

Staes: "Het is cruciaal dat elke Europese nucleaire stresstest heel nauwgezet alle mogelijke risicofactoren analyseert en onderzoekt. Elke test die hier niet aan voldoet is weinig meer dan een vijgenblad dat dient om de echte risico's van kernenergie te verbloemen. We zijn erg benieuwd of Oettinger aan de druk van met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die pleiten voor zwakkere criteria, kan weerstaan."

Staes vraagt zich ook af of er sprake is van echt onafhankelijke controle: "Dezelfde experts die in het verleden verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de centrales, moeten nu deels hun eigen handelen beoordelen. Peer reviews zouden onontbeerlijk moeten zijn en ik roep de Commissie op om ervoor te zorgen dat dit tot uiting komt in de uiteindelijke criteria."

Staes: "Als de geplande veiligheidsonderzoeken zwak zijn, kunnen we ze net zo goed niet uitvoeren. Toen vorige zomer de Ierse banken als solide werden bestempeld, na de stresstesten voor Europese banken, gingen enkele Ierse banken enkele maanden later bijna failliet. Een dergelijk scenario is voor kerncentrales onverantwoord."

"Het lijkt er echter op dat veel van de gebeurtenissen die onder andere hebben geleid tot de dramatische kernramp in Fukushima niet worden meegenomen bij de Europese stresstesten. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met terroristische aanvallen, menselijk falen, aardbevingen, overstromingen of vliegtuigcrashes. Een groot gemis en daarom roepen de Europese groenen op om de criteria zodanig aan te passen dat de stresstesten alle mogelijke risico's op een kernramp in kaart brengen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen zijn enorm: dan mag je geen enkel risico buiten beschouwing laten."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren