06 nov 2013

Commissie negeert breed protest tegen ggo's

De Europese Commissie vraagt aan de Raad van Ministers om de genetisch gemodificeerde maïs TC1507 (bijgenaamd Herculex, ontwikkeld door Pioneer) toe te laten in Europa.

De goedkeuring van de TC1507 mais, zou de eerste ggo zijn in 15 jaar die - ondanks veel protest - door de Commissie wordt goedgekeurd. De maïs produceert een insecticide gericht op motten en vlinders én is tegelijk herbicidetolerant. De Groenen zijn radicaal tegen deze beslissing: "Het is schandalig dat de Commissie de bezwaren van vele burgers én van bepaalde lidstaten gewoon naast zich neerlegt," vindt Bart Staes, Europarlementslid Groen.

Velen zijn bezorgd over de schadelijke gevolgen die de maïs TC1507 zal hebben op vlinders - een belangrijke bestuiver - en op de mogelijke kruisbestuiving tussen ggo's en biologische, maar ook gangbare landbouwgewassen.
Pioneer - de aanvrager van het genetisch gewijzigde gewas - heeft de vraag om bijkomende studies naar effecten op het milieu naast zich neergelegd. "Eigenlijk zou de Commissie hier gewoon negatief advies moeten op geven," vindt Staes.

Staes: "Dit voorstel toont wederom de vooringenomenheid en het pro-ggo standpunt van de Europese Commissie, terwijl het debat nog volop aan de gang is. Vijf jaar geleden vroegen de milieuministers uit verschillende lidstaten nog aan de Commissie om in de wetgeving rekening te houden met de negatieve houding van vele lidstaten. Intussen is niets gebeurd. De beslissingsbevoegdheid terug bij de lidstaten leggen, betekent daarom nog geen vrijkaart aan de Europese Commissie om langs Europees weg alsnog bepaalde ggo's toe te laten. Dat gaat in tegen de wil van vele Europese burgers."

Volgende week starten de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. Ook ggo's staan op de agenda.
Staes: "Dit voorstel is een zeer dubbel signaal. We stellen vast dat de Europese Commissie vooral de doelstellingen van de VS volgt en de gezondheid van haar eigen burgers ondergeschikt en de toestand van ons milieu onbelangrijk vindt. Het toont ook duidelijk hoe de Commissie de kaart blijft trekken van een geïndustrialiseerde 'Monsanto'-landbouw. Dat zijn zeker niet onze wensen!"

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK