30 maa 2011

Stefaan Van Hecke

Gedurende vele decennia waren honderden minderjarigen het slachtoffer van seksueel misbruik door gezagsdragers binnen de Kerk. Die verschrikkelijke waarheid wordt nu voor het eerst officieel bevestigd in het eindrapport van de Commissie Seksueel Misbruik. Ondanks vele beweringen van bisschoppen en andere geestelijken dat ze niet op de hoogte waren van het lot dat honderden onschuldige kinderen ondergingen, plaatst de Commissie de Kerk voor haar verpletterende verantwoordelijkheid. “De tijd van stilzwijgen is voorbij. Hopelijk vinden slachtoffers hier moed en kracht in,” zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!).

”De kerkhiërarchie is totaal onvoldoende opgetreden tegen geestelijken die seksuele misdrijven pleegden op minderjarigen. De bisschoppen zwegen en minimaliseerden de feiten. Daders die bekend hadden, werden niet aangegeven bij politie of gerecht. De bisschoppen namen onvoldoende voorzorgsmaatregelen tegenover priesters waartegen een onderzoek liep. Zelfs veroordeelde priesters werden niet uit het priesterambt ontzet,” aldus Kamerlid Van Hecke, die voor de groenen in de Commissie Seksueel Misbruik zetelde. ”Typerend voor die zwijgcultuur is dat zelfs na het uitbreken van de affaire Vangheluwe, bisschoppen nog klachten over seksueel misbruik voor zich hebben gehouden.”

De bisschoppen stonden weigerachtig tegenover een mogelijke schadevergoeding, ook al lieten enkelen een opening. Groen! en Ecolo zijn daarom zeer tevreden dat de parlementaire commissie een voorstel doet om een arbitrage-orgaan voor schadevergoeding op te richten, ook voor dossiers die buiten de gerechtelijke verjaring vallen. Hierdoor kunnen slachtoffers vergoed worden, ook als de dader in kwestie niet over voldoende middelen beschikt. Tot op vandaag heeft de Kerk immers geweigerd een dergelijk systeem in werking te stellen.

Stefaan Van Hecke, Kamerlid Groen: ”We zijn ook zeer tevreden dat enkele van onze eigen voorstellen aanvaard werden. Zo zullen verenigingen van slachtoffers de mogelijkheid krijgen om collectief naar het gerecht te stappen. Dat moet gerechtelijke stappen ook emotioneel gemakkelijker maken. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat bisschoppen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele pedofiele priesters.”

De commissie doet tevens een aantal aanbevelingen om de werking van justitie te verbeteren, vanaf het moment dat een slachtoffer een klacht komt neerleggen. De verjaringstermijn voor seksueel misbruik wordt opgetrokken. Hiermee komt de commissie tegemoet aan de vraag van slachtoffers. Dossiers verjaarden immers vaak omdat slachtoffers een lang verwerkingsproces nodig hebben, eer ze naar het gerecht kunnen stappen. Tevens wordt Child Focus verder uitgebouwd als centraal meldpunt voor slachtoffers, zodat zij daar professioneel opgevangen kunnen worden.

Groen! en Ecolo hopen dat het maatschappelijk debat rond het misbruik kan dienen als vaccin tegen dergelijke misdrijven in de toekomst, in de Kerk maar ook in de andere sectoren waar met minderjarigen wordt omgegaan. De groene fractie zal dan ook nauw toezien op de concrete uitvoering van de aanbevelingen van deze bijzondere commissie.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren