07 sep 2010

Conferentie biodiversiteit: plastic bloemen voor Schauvliege

Aan de vooravond van de grote Europese conferentie rond biodiversiteit in Gent overhandigde de Vlaamse fractie van Groen! haar Vlaams 'Reddingsplan voor natuur en biodiversiteit’ aan minister Schauvliege. De internationale plannen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen voor 2010 zijn schromelijk mislukt.

Joke Schauvliege zit morgen een belangrijke conferentie voor over biodiversiteit in Gent. En ze zal Europa in oktober vertegenwoordigen op de internationale biodiversiteitstop in Nagoya. Maar de minister heeft weinig recht van spreken. Want met onze eigen Vlaamse natuur is het zeer slecht gesteld. In plaats van het goede voorbeeld te geven, bengelen we aan de staart.

Nochtans, meer werk maken van natuur en biodiversiteit betekent ook meer kansen voor een groene economie en meer groene en duurzame jobs.

We moeten meer ruimte voor biodiversiteit reserveren. Op dit moment is slechts 1 procent van de natuurverweving afgebakend. De doelstellingen die de Vlaamse regering zich bijvoorbeeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde, worden niet gehaald. We moeten dringen meer natuur afbakenen, zorgen voor effectieve bosuitbreiding en de schaarse open ruimte vrijwaren..

Landbouwers leveren vaak ecologische diensten: het is logisch dat zij daarvoor beloond worden. Momenteel heerst een wirwar aan wetgeving en beleidsoverkomsten. Een kaderovereenkomst met de landbouwers kan dat vereenvoudigen.

Tegelijkertijd moeten we ook de diensten die het ecosysteem zelf levert economisch valoriseren. Studies toonden aan dat de bestuiving door bijen in de EU een economische waarde van 14,4 miljard euro vertegenwoordigt.

Om de versnippering van de Vlaamse natuur tegen te gaan moeten we werk maken van een groen Vlaams netwerk waarbij groene corridors en blauwe linten natuurgebieden met mekaar verbinden.

28 procent van onze soorten wordt in Vlaanderen bedreigt. Instandhoudingsdoelstellingen zijn uitermate belangrijk maar onvoldoende. Om onze soorten écht te beschermen, moeten we ook kwaliteitsvolle natuur hebben buiten de reservaten.

Elke burger heeft recht op basisgroen. Dat betekent dat er ook meer rond biodiversiteit gewerkt moet worden op lokaal niveau. Een gemeente kan streven naar een positieve zuurstofbalans, werken rond lokale soortenbescherming en bij het uitwerken van haar ruimtelijk ordeningsbeleid oog hebben voor groene verbindingswegen en groene vingers die de natuur tot in de stad brengen.

Als Vlaanderen niet dringend fors werk maakt van een echt biodiversiteitsbeleid zullen we eindigen met nep-natuur, ”Fake plastic trees” zoals Radiohead ze bezingt. Nu al valt op hoeveel reclame gemaakt wordt voor kunstgras, voor kunstgrasbermen langs de autowegen of voor plastiek hagen die geen onderhoud vragen. Het OCMW van Stekene legde al kunstgras aan om de meikevers te bestrijden.

Groen! vraagt minister Schauvliege zichtbare stappen voorwaarts te zetten ten gunste van de Vlaamse natuur.

Groen! bezorgde de minister vandaag een boeket plastic bloemen.
Bij een volgend bezoek aan de minister hopen we echte bloemen te kunnen afgeven.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren