08 maa 2018

Campagnewetgeving en -formaliteiten

14:30 - 15:30

Een politieke campagne is onderworpen aan heel wat regels en afspraken, denk maar aan de sperperiode en de aangifte van verkiezingsuitgaven. Samen ontwarren we het kluwen.

Mijn buurvrouw is Palestijnse, mag zij stemmen? Mag ik voor de verkiezingen adverteren op Facebook? Mag ik giften of sponsoring ontvangen voor de campagne? Hoe gebeurt de samenstelling van het sociaal comité, nu het OCMW wordt ingekanteld? Welke uitgaven voor de campagne moet ik bijhouden?

Tijdens deze workshop krijg je een antwoord op al je vragen. Vooral interessant voor nieuwe kandidaten, campagneleiders of voor wie één en ander wil opfrissen. We focussen op de Vlaamse kieswetgeving, die voor het Brussels Gewest wordt hier niet toegelicht.

 

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente