08 maa 2018

Toegankelijk campagnevoeren

16:00 - 17:00

'Groen werkt voor iedereen' was lang onze slogan. Maar is dat wel zo? Tijdens deze sessie bespreken we welke extra inspanningen we kunnen doen om bijvoorbeeld anderstaligen of mensen met een beperking te bereiken.

 

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente