Elke mens is een doel op zich. We hebben te snel onze vooroordelen klaar. We steigeren als we zelf zonder weerwoord in een slecht passend hokje worden gestopt. We vloeken, vervloeken. Ook al hebben we elkaar nog nooit gesproken.

Dialoog is de absolute basis van een inclusieve, sociale samenleving. Praat met elkaar, niet over elkaar. Leer elkaar kennen. Beslis samen. We zijn heus niet zo verschillend.

Praat met elkaar, niet over elkaar.

Samen kunnen we werken aan een betere toekomst, kunnen we stappen zetten naar een warmere samenleving, kunnen we bouwen aan een gezamenlijk doel.

Ons doel, dat is elke mens op zich.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?