29 jun 2011

Meyrem Almaci

De regering zal geld moeten bijleggen om het structurele gat in de begroting van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) te dichten. Dat is de reactie van Ecolo-Groen! op de noodkreet die DAVO vandaag in “De Standaard” liet horen. Zorgen dat vrouwen de alimentatie krijgen waarop ze recht hebben voor hun kinderen, is essentieel in de strijd tegen armoede.

”De DAVO kampte vanaf het begin met een gat in haar begroting”, zeggen Meyrem Almaci en Muriel Gerkens, Kamerleden van Groen! en Ecolo. ”Omdat de dienst ook bevoegd is voor invorderingen, is men ervan uitgegaan dat de DAVO zichzelf autonoom kan financieren. In de praktijk blijkt dat dit niet klopt en de dienst extra financiering nodig heeft. Stop met dat te ontkennen. Minister voor Financiën Didier Reynders (MR) zal geld moeten bijleggen en zorgen voor een voldoende budget.”

De voorbije vier jaar hebben Almaci en Gerkens regelmatig aandacht gevraagd voor de schandalige toestand bij de Dienst Alimentatievorderingen. Telkens weer werd de vraag naar meer informatie, een betere ondersteuning en het wegwerken van het plafond door Didier Reynders afgeketst. Met alle rampzalige gevolgen van dien. De dienst functioneert vandaag de dag nauwelijks. Het gaat nochtans om een grote doelgroep: zo’n 150.000 vrouwen komen in aanmerking voor hulp door de DAVO.

"De federale cel Armoedebestrijding heeft eerder al de alarmbel geluid. Vandaag is het de beurt aan Davo zelf. Hoeveel langer moeten we wachten? Ecolo - Groen! stelt concreet voor het inkomensplafond weg te werken, een grondige doorlichting te houden van de dienst en tegelijk ook eens een kijkje te nemen in het buitenland”, legt Almaci uit. ”Het Nederlands Bureau Inning Onderhoudsbijdragen komt op het vlak van kinderalimentatie immers tot 80 procent inningen. Dat moet ook in ons land kunnen”, vult Gerkens aan.

Voor gescheiden vrouwen die financieel zwak staan is het alimentatiegeld onmisbaar voor de opvoeding van hun kinderen. Onlang nog lazen we de schrijnende berichten dat één op vijf kinderen in Vlaanderen in armoede leeft. Een belangrijk deel van die kinderen in armoede heeft gescheiden ouders. Het is om zulke kinderen te helpen dat de DAVO bestaat.

Vandaag hebben enkel de vrouwen met een vervangingsinkomen recht op een voorschot. Vrijwel alle vrouwen die via werk een (laag) inkomen hebben, vallen dus uit de boot. In 2008 werd bovendien slechts 14 procent van de uitbetaalde voorschotten ingevorderd. De schamele effectief ingevorderde achterstallige bedragen gaan vandaag niet naar de persoon voor wie ze teruggevorderd werden. Ze dienen voor het dempen van het tekort en verder uitbetalen van voorschotten.

Er zijn nochtans wel degelijk manieren om de werking van de DAVO te verbeteren. De fractie Ecolo-Groen! diende reeds in 2009 een wetsvoorstel in om het inkomensplafond te laten wegvallen. Elke vrouw die volgens een vonnis recht heeft op een alimentatiebijdrage voor de opvoeding van haar kinderen, maar die niet krijgt, moet hulp aangeboden krijgen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren