12 maa 2014

De Block weigert extra inspanningen voor Syrische vluchtelingen

Ondanks de aanhoudende en steeds schrijnender humanitaire crisis in Syrië wil de regering geen extra maatregelen nemen om gevluchte Syriërs op te vangen in ons land en Europa. Dat blijkt uit het antwoord van Staatssecretaris De Block (Open VLD) op een parlementaire vraag van Eva Brems (Groen). “Terwijl landen zoals Zweden en Duitsland wel positieve maatregelen namen om vluchtelingen op te vangen, verkiest de regering om de grenzen van Fort Europa gesloten te houden voor de slachtoffers van een van de ergste humanitaire crisissen van de 21ste eeuw,” reageert Brems.

Het was al langer gekend dat de regering geen extra inspanningen wil leveren voor humanitaire hulp, ondanks de vaststelling van Oxfam dat België niet haar eerlijke deel bijdraagt ten opzichte van veel andere donoren. Daarnaast blijkt nu dat België ook nauwelijks gehoor geeft aan de oproep van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres (UNCHR) en andere gereputeerde organisaties, om onder meer in Europa soepelere voorwaarden in te stellen voor Syriërs opdat zij Europa kunnen bereiken, door bijvoorbeeld eenvoudiger visumprocedures en gezinshereniging.

Dat dit in Europa mogelijk is toont Zwitserland aan, dat kortstondig soepeler voorwaarden opstelde voor het verkrijgen van visa voor Syriërs, maar ook Zweden en Duitsland, die niet toevallig twee derde van de Syrische vluchtelingen in Europa opvangen. Een eensgezinde Europese aanpak is echter nodig om de lasten evenwichtig te spreiden. Uit het antwoord van De Block blijkt dat ze wat dat betreft geen initiatief heeft genomen in de Europese Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken, noch extra inspanningen wenst te leveren behalve de opvang van 75 mensen op een totaal van 100, die België jaarlijks sowieso via het UNCHR hervestigingsprogramma opneemt. Ook maakt de Staatssecretaris zich geen zorgen over het excessieve geweld van de Egyptische politie jegens Syriërs die naar Europa vluchten.

Landen die economisch reeds het hardst zijn getroffen, horen niet de grootste lasten te dragen. Libanon, een piepklein land met 4,5 miljoen inwoners ontvangt 1 miljoen Syriërs. Turkije ontvangt 500.000 Syriërs, de hele Europese Unie slechts 50.000, zoals ook de Raad van Europa al opmerkte. Dit is onhoudbaar en bovendien zal dit zich bij ongewijzigd beleid op termijn wreken op de rest van Europa, inclusief België. “Een diplomatieke oplossing in Syrië zit er niet aan te komen. Europa moet dan ook maximale inspanningen leveren om conform haar waarden en normen een menselijke opvang mogelijk te maken voor gevluchte Syriërs. Ook België moet haar steentje bijdragen, maar op dit moment geeft de regering blijk van een verontrustende stilte op dat vlak,” besluit Brems.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren