09 jan 2013

Wouter De Vriendt

Het Rekenhof uit felle kritiek op de begroting Defensie die Minister De Crem morgenochtend zal verdedigen in de Kamercommissie Landsverdediging (als bijlage). Het Rekenhof besluit in haar rapport, vandaag gepubliceerd, dat de “tekortkomingen” die het ziet de budgettaire transparantie schaden en dat het groeperen van uitgaven “afbreuk (doen) aan de duidelijkheid van de draagwijdte van de door het parlement toegekende begrotingsmachtiging”.

Zo brengt de Minister alle personeelskosten voor vastbenoemden onder 1 lijntje in de begroting. Het parlement, dat de controle op de uitgaven moet uitoefenen en zijn goedkeuring verlenen aan de begroting, kan niet achterhalen hoe het militair personeel is gespreid over de verschillende taken die met de traditionele opdrachten van Landsverdediging samenhangen. Nochtans vertegenwoordigen deze personeelskosten ter hoogte van 1,58 miljard euro of 67% van de totale kosten van Defensie. In 2013 bedraagt het budget van Landsverdediging 2,71 miljard euro.

”Het gebrek aan transparantie van Minister De Crem getuigt van weinig respect voor het Parlement”, aldus Wouter De Vriendt en Juliette Boulet, Kamerleden van Groen. ”De uitbrander die hij krijgt van het Rekenhof is geen eenmalig feit. Elk jaar krijgt minister De Crem kritiek dat hij de zaken op een hoopje gooit. Opnieuw trekt de minister onvoldoende lessen uit kritiek van de voorbije jaren.”

Waar De Vriendt en Boulet nog het zwaarst aan tillen, is het feit dat het Rekenhof expliciet aangeeft dat de Minister over de genuanceerde informatie beschikt die in de begroting thuis hoort. Met betrekking tot de personeelskosten beschikt het departement Human Resources van Defensie over een verdeling van de kosten per categorie personeel. En dat het initiële voorstel van begroting die de administratie voorstelde op voorbereidende vergaderingen, in tegenstelling tot de voorliggende begroting, een meer relevant beeld gaven van de bestemming van de middelen die Minister De Crem vraagt.

Verder roepen Groen en Ecolo op om meer werk te maken van Europese integratie. In de beleidsnota worden geen nieuwe initiatieven rond specialisatie en ”pooling en sharing” aangekondigd, noch de voorstellen die De Crem hieromtrent aan zijn Europese collega’s; zal overmaken. Nochtans is specialisatie en samenwerking met andere landen de enige verstandige manier om een efficiënt defensie apparaat te behouden. De tijd dat elk land alles alleen wil doen, moet achter ons liggen.

Wouter De Vriendt en Juliette Boulet zullen morgen bij minister De Crem erop aandringen om zijn begroting te verfijnen, conform de opmerkingen van het Rekenhof.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren