BOEK - 16 jun 2020

De goede kant op? Vijf voorstellen voor meer internationale samenwerking

Mensen rouwden om geliefden, verloren hun job. Corona was genadeloos. Toch zijn voorzitster Meyrem Almaci en Europarlementslid Petra De Sutter ervan overtuigd dat op de puinhoop van deze gezondheidscrisis een nieuwe samenleving kan ontstaan. De verandering is al bezig, bij de burgers. Iedereen spant zich in en toont zich solidair. Beide Groenpolitica’s reiken in hun boek 'De goede kant op? Kansen na corona' ideeën aan om op verder te bouwen. Geen verre toekomstdroom, maar binnen handbereik. Dit zijn hun vijf voorstellen voor meer internationale samenwerking.

1. Meer internationale samenwerking en solidariteit

Een crisis versla je niet door je terug te plooien als land. Iedereen voor zichzelf betekent dat uiteindelijk iedereen verliest. Het antwoord is net méér samenwerking, en vooral dan internationale samenwerking. Multilateralisme is de te volgen weg. We moeten trouwens niets uitvinden: de recepten liggen op tafel. We hebben goede instellingen zoals de WHO en, niet vergeten, er ligt een een mondiale duurzaamheidsagenda van de VN richting 2030 op tafel. ‘Leave nobody behind’, was daarvan slagzin en die blijkt actueler dan ooit.

2. Een Europese Green Deal

Net als de strijd tegen de pandemie vraagt de strijd tegen klimaatopwarming een grensoverschrijdende aanpak. Geen van beide stopt aan de landsgrenzen. De komende jaren zijn cruciaal om de klimaatopwarming te beperken. De Europese Unie is bij uitstek de plaats waar landen samen kunnen afspreken hoe ze die strijd aangaan. De pandemie mag geen excuus worden om de strijd tegen de klimaatverandering uit te stellen. Integendeel, we willen verder, met ambitieuze plannen rond biodiversiteit, duurzame voedselproductie, aangepaste klimaatdoelstellingen en een duurzaam financieel systeem. Want dat zijn uitgerekend de recepten om onze samenleving en dus ook ons allemaal veerkrachtig te maken. Die transitie is in gang gezet. We gaan dapper op dat pad verder.

3. Sociale vooruitgang

We knopen weer aan bij een Europa van sociale vooruitgang. Een sociaal vangnet bij ziekte is immers even belangrijk voor een Belg als voor een Roemeen. Als de Europese Unie zich de welvaartsstaat toe-eigent, zoals ze dat deed met de interne markt, wordt veel mogelijk. Zo kunnen we onderling sociale en fiscale doelen vastleggen, zoals een minimum vennootschapsbelasting, een minimuminkomen, minimale sociale bescherming enzoverder. Landen die de gezamenlijke doelen negeren, houden we bij de les.

Waarom geen Europees werkloosheids(her)verzekeringsstelsel? Dat zou zorgen voor automatische stabilisering in de EU, tussen landen en regio’s die het tijdelijk moeilijk hebben en regio’s die economisch bloeien. Het kan maar goed gaan in het ene land, als het in alle andere landen goed gaat. Dat hebben we gelukkig steeds beter begrepen. Daarom nog een ander voorstel: samen schuld uitvaardigen (euro-obligaties) om zij aan zijn samen macro-economische schokken op te vangen. Het lijkt griezelig om je lot aan elkaar te verbinden. Het vergt vertrouwen en solidariteit. Maar in the end worden we hier écht beter van.

4. Gecoördineerd crisisbeheer

Ten eerste kunnen we een gecoördineerd Europees crisisbeheer uitrollen. Herinner u de toestanden waarbij Belgen de grens met Nederland overstaken omdat daar de restaurants nog even langer open gebleven zijn dan in België. Gecoördineerd Europees crisisbeheer is essentieel. Niet alleen voor epidemieën maar ook in een klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de milieucrisis. De lidstaten moeten de EU meer bevoegdheden geven om gecoördineerde maatregelen afdwingbaar te maken bij gezondheidscrisissen. Een praktisch eerste voorstel is het oprichten van een Europees Gezondheidsagentschap. Zo’n agentschap moet de bevoegdheid krijgen om sanitaire maatregelen op te leggen aan lidstaten, net als een gecoördineerde exitstrategie.

5. Een stevig en solidair Europa

Dat pandemie heeft ons verrast. De EU reageerde traag en soms in gespreide slagorde. Dat kan beter. Volgende keer moet Europa er staan. Met leiders die ons door de crisis leiden en de wereld van morgen voorbereiden. Bijvoorbeeld door de interne markt te versterken. Door onze essentiële en strategische productie weer naar Europa te brengen. Door Europese stocks en reserves aan te leggen. Door onze Europese markt als hefboom te gebruiken voor hoge sociale en ecologische standaarden. En door moeilijke dossiers door te drukken, zoals een fiscale unie. Een monetaire unie zonder fiscale dimensie, staat nu eenmaal zwak. Dat weten we al jaren en door de dreiging van pandemieën wordt het tijd om dit dossier nu eindelijk op te nemen. Met een rechtvaardige Europese fiscaliteit die de concurrentie tussen lidstaten uitschakelt en ook aan multinationale ondernemingen een fair maar eenvormig fiscaal kader biedt. Dit is een morele keuze, maar ook een uit welbegrepen eigenbelang.

 

Smaakt het naar meer? Download gratis het eerste hoofdstuk van 'De goede kant op? Kansen na corona'.

Download het eerste hoofdstuk

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren