04 feb 2012

Wouter De Vriendt

Daklozen en asielzoekers die 's nachts in de winterperiode buiten moeten slapen, het is niet nieuw. Ik ben al jaren bezig met dit dossier en de weigerachtige houding van Defensie om bij te springen in de winteropvang van daklozen is al langer een probleem. Nochtans beschikt Defensie over heel wat infrastructuur.

Al drie jaar op rij stel ik in de herfstperiode een parlementaire vraag of Defensie klaar is met de voorbereidingen voor de winter. Op 9 november 2011 antwoordde Pieter De Crem dat er deze winter 197 plaatsen zouden opengesteld worden. In 2010 was dit nog 223, in 2009 ging het om 300 plaatsen. Het aantal daalt dus elk jaar.

Al drie jaar op rij mislukt de opvang echter, omdat de daklozen de kazernes niet kunnen bereiken. Deze liggen immers enkele kilometers buiten de stadscentra en minister Pieter De Crem weigert om de bussen van het leger in te zetten en in begeleiding te voorzien. Nochtans beschikt het leger over voldoende bussen. Vorig jaar bleek dat hierdoor 5 van de 8 opengestelde kazernes niet gebruikt werden, niet omdat er geen nood aan opvang was, maar omdat de daklozen de kazernes niet konden bereiken. Pure Kafka.

Opnieuw mislukking

Ook voor dit jaar valt te vrezen voor een mislukking. Enkele dagen geleden, op 26 januari, gaf Staatssecretaris voorArmoedebestrijding Maggie De Block tijdens de begrotingsbespreking in de bevoegde Kamercommissie het volgende antwoord op mijn vraag naar de stand van zaken dit jaar: "Opvang van de armsten. De staatssecretaris heeft ter informatie aan de minister van Landsverdediging de lijst gevraagd van de kazernes die ter beschikking worden gesteld van de armsten. Blijkt immers dat de kazernes niet geschikt zijn voor opvang, ofwel omdat ze te ver van de stadscentra verwijderd liggen, ofwel wegens het gebrek aan voorzieningen of omdat ze vervallen zijn."

De kazernes blijken dus niet alleen te ver van de centra te liggen, er is volgens de staatssecretaris ook een gebrek aan voorzieningen, en ze zijn bovendien vervallen. Ook dit jaar is de regering dus niet in staat om een minimale crisisopvang te voorzien.

Menselijke drama's

De interne nota van Defensie choqueert en ik zal de minister hierover dan ook ondervragen. Daklozen zijn geen parasieten, het zijn sukkelaars en een eerstelijnopvang is nodig. Defensie heeft ook een humanitaire taak. Bij natuurrampen staat ze paraat, bij menselijke drama's moet ze dat ook doen.

Met de televisiebeelden van de afgelopen dagen hoop ik dat de hardvochtigheid van minister De Crem nu echt wel een grens heeft bereikt. Het is onaanvaardbaar om te blijven weigeren vervoer en begeleiding te organiseren, en de kazernes zelf moeten aan minimale comforteisen kunnen voldoen.

(Dit opiniestuk verscheen op 4 februari 2012 in De Morgen)

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren