25 jun 2015

Elisabeth Meuleman

De evaluatie van het Rekenhof en de analyse van de KULeuven over de verdeling van de werkingsmiddelen voor scholen toont zeer duidelijk dat de middelen voor gelijke onderwijskansen (SES-middelen) broodnodig zijn en moeten behouden blijven. “Groen staat in dit dossier lijnrecht tegenover de N-VA. We vinden het onbegrijpelijk dat CD&V-minister Hilde Crevits dit heeft goedgekeurd in het regeerakkoord”, zegt Elisabeth Meuleman.

Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet dringend meer werkingsmiddelen voorzien voor alle scholen. De Vlaamse regering investeert niet genoeg in onderwijs, zeggen zowel Rekenhof als KULeuven. Daardoor worden de SES-middelen, extra werkingsmiddelen voor scholen met kansarme kinderen, niet altijd ingezet waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de gelijke onderwijskansen bevorderen. Scholen wenden de middelen aan voor andere, noodzakelijke, doelen, zoals verwarming of maaltijden.

Elisabeth Meuleman: “De inzet en het engagement van scholen en schooldirecteurs in Vlaanderen is torenhoog, maar ze komen er niet altijd toe de SES-middelen in te zetten voor een taalbeleid, extra nascholing of extra pedagogisch materiaal om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Als men wil dat deze werkingsmiddelen voor gelijke kansen kunnen worden gebruikt, moet de regering eerst een aantal cruciale randvoorwaarden verzekeren: Voldoende basisfinanciering, bestuurlijke schaalvergroting voor efficiëntere aanwending van middelen, en een betere controle op doorstorting van doelgroepgerichte middelen door schoolbesturen.”

“Je kan scholen moeilijk verwijten dat ze de middelen aanwenden voor broodnodige uitgaven, zoals maaltijden of verwarming. Armoede heeft ook een rechtstreekse invloed op leerprestaties toont zowat elke studie. Als je honger of koud hebt, kan je ook niet leren,” zegt Meuleman. “Dat de N-VA het feit dat deze middelen gebruikt worden voor armoedebestrijding zien als reden om het te schrappen, is overigens wel zeer cynisch. Minister Liesbeth Homans is toch bevoegd voor armoedebestrijding, waarom komt ze niet over de brug?”

“Een financiering voor elk kind, ongeacht zijn achtergrond, zoals in het regeerakkoord staat en door N-VA wordt verdedigd, zal de onderwijsongelijkheid vergroten. We moeten duidelijk meer en blijvend op inzetten op SES-financiering, maar met een aantal bijsturingen : meer transparantie en een hogere basisfinanciering zodat infrastructuurkosten en armoedeproblemen ook door alle scholen kunnen worden aangepakt”, besluit Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman .

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren