14 okt 2010

Bart Caron

Gisterenavond rolde er een persbericht binnen van de FOV (de belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk) Daarin stond dat minister Schauvliege koudweg heeft meegedeeld dat ze beslist heeft dat de Volkshogescholen (ook bekend als Vorming Plus) vanaf 1 januari 2011 niet minder dan 25% van hun subsidies moeten inleveren. 25% komt neer op 2 miljoen euro van deze organisaties, vermeerderd met de lineaire besparingen van de ondertussen roemruchte kaasschaaf. En niet te vergeten, ook opleidingscheques zijn er niet meer welkom. En dat allemaal na een positieve evaluatie over hun werk van de voorbije vijf jaar. Voor Brugge komt het zelfs neer op 29%. Daarmee kunnen ze alleen failliet gaan. Plomp.

Er staan minstens 40 jobs op de tocht. En het is zo laat meegedeeld dat de Volkshogescholen onmogelijk hun personeel op tijd in opzeg kunnen zetten.
Kortom, Joke Schauvliege gaat het nieuwe Nederlandse kabinet wel snel achterna. Ook daar staan zo’n forse besparingen in de cultuursubsidies op stapel.
Sprak Kris Peeters niet van een warm Vlaanderen in zijn septemberverklaring? Beloofde Joke Schauvliege niet dat de kaasschaaf in de cultuursector beperkt zou zijn tot 2,3%? Wie is de volgende deelsector? Het verenigingsleven? De Kunsten? Erfgoed?

Ik dacht eerst dat er sprake was van een vergissing, een rekenfout, een verkeerde communicatie. Maar nee, het bleek juist te zijn. Het is ronduit schandalig.
Hoe komt het dat organisaties in het sociaal cultureel werk die instaan voor een meer democratische samenleving en die vanuit een pluralistische visie de samenleving benaderen financieel worden geamputeerd, zo schreef iemand me. Welke reden kan er zijn? Daar kreeg ik geen antwoord op. En daarom kan ik niet anders dan besluiten dat het hier gaat om politieke wraak, afrekening met een decreet dat tot stand kwam in de paars-groene regeerperiode.

Schauvliege kan een decreet trouwens niet zomaar ‘by announcement’ wijzigen. Ze moet daarvoor steun krijgen van de meerderheid in het parlement. Vreemd genoeg bleek dat de collega’s; in het parlement van SP.A, N-VA en Open VLD zich aansloten bij mijn bekommernis en kritiek. Durft Schauvliege de arm overdraaien van de collega’s; van de meerderheid? Hmm.

De sector reageert woedend, en terecht. Ik ben heel erg teleurgesteld in Schauvliege, en boos.

Even de inhoudelijke argumenten opsommen. De Vormingplus-centra zijn de motor van niet-beroepsgerichte vorming in de regio. Zij brengen voor iedereen een vormingsaanbod dichtbij huis. Dit vormingsaanbod krijgt vorm in samenspraak en afstemming met lokale verenigingen, cultuurcentra, bibliotheken, lokale dienstencentra, ... Het is aanvullend op het aanbod dat verenigingen of dienstencentra zelf voorzien. Ze inspireren met vernieuwende praktijken die inspelen op maatschappelijke uitdagingen die ook de overheid centraal gesteld worden: interculturaliteit, duurzame ontwikkeling, digitale geletterdheid e.a..En ze brengen vorming ook bij maatschappelijk kwetsbare groepen door intens samen te werken met o.a. verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s;, sociale leerwerkplaatsen, migrantenverenigingen, ...Volstaat dat echt niet Joke?

Met ruim 25% minder subsidies wordt een regionale dynamiek rond levenslang leren gefnuikt. Dit is in de eerste plaats in het nadeel van iedere Vlaming die ook in zijn vrije tijd wil bijleren. Onbegrijpelijk voor een Vlaamse overheid die van Vlaanderen In Actie en levenslang leren een speerpunt maakt.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren