07 feb 2013

De verborgen studies van Crevits: tolvrije Liefkenshoektunnel zorgt voor 30% minder vrachtverkeer in Kennedytunnel

Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel ontlast de Kennedytunnel. Dat blijkt uit studies die Vlaams Parlemenslid Dirk Peeters opvroeg bij minister Crevits. Eind november zei de minister nog in Knack dat “studies van het Verkeerscentrum Vlaanderen aantonen dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel de problemen op de Ring niet oplost.” De studies waar ze naar verwees kon Knack-journalist Jochen Vandenbergh echter nergens terugvinden, niet op de site van de BAM, niet bij het Verkeerscentrum.

Een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Dirk Peeters (Groen) bracht ze alsnog aan de oppervlakte. De conclusies van de studies zijn opmerkelijk: ze staan namelijk haaks op de uitspraken van de minister.

In het studierapport ‘Onderzoek maatregelen Liefkenshoektunnel’ stelt ingenieur Eddy Peetermans van het Verkeerscentrum letterlijk dat ”het tolvrij maken van Liefkenshoektunnel de Kennedytunnel ontlast. In daluren leidt dit tot minder incidenten op de zuidelijke R1, in de ochtendspits verminderen ook de voertuigverliesuren.”

Peetermans berekende in hetzelfde rapport dat door het openstellen van de Liefkenshoektunnel tijdens de ochtendspits, de filekost dagelijks met 15.180 euro vemindert. Op jaarbasis komt dat neer op 3,5 miljoen euro minder filekosten.

Uit een ander rapport, het ‘Studierapport Variantenstudie DAM’ kan afgeleid worden dat een tolvrije Liefkenshoektunnel weliswaar zou zorgen voor een lichte toename van het aantal personenwagens (+3 procent), maar een forse impact zou hebben op het aantal zware vrachtwagens (-30 procent) en lichte-vrachtvoertuigen (-25 procent) dat in de ochtendspits door de Kennedytunnel rijdt.

Minister Crevits verwijst tenslotte ook naar de Aanvullende Richtlijnen Plan-MER van 26 juli 2012 waarin de verschillende alternatieven voor de Oosterweelverbinding werden vergeleken. Daarin werd voor min of meer comfortabele spitsuren uitgegaan van een verkeersvolume dat maximum 80% van de capaciteit van de Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel benut. Het rapport stelt dat beide tunnels samen nu 16.800 personenauto-equivalent kunnen verwerken. Uit de ‘Variantenstudie DAM’ bleek dat de ochtendspits momenteel zo’n 11.500 voertuigen telt, ruim onder die 80% norm dus. Het is een bijkomend argument dat het potentieel van een tolvrije Liefkenshoektunnel aantoont.

Vlaams Parlementslid Dirk Peeters: ”Als het Verkeerscentrum zegt dat een tolvrije Liefkenshoektunnel de Kennedytunnel ontlast en de filekost jaarlijks met 3,5 miljoen euro kan doen verminderen, vragen wij de minister om daar snel werk van te maken. Dat is duidelijk een quick-win voor de Antwerpse mobiliteit. Het tolvrij maken is natuurlijk niet de enige maatregel die moet genomen worden. Daarnaast vragen we dat er dringend werk gemaakt wordt van andere quick-wins zoals een betere organisatie en uitbreiding van het openbaar vervoer in en rond Antwerpen. Ook dat heeft, zo lezen we in de studies die de minister ons bezorgde, een bijzonder gunstige invloed op de Antwerpse mobiliteit.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren