28 maa 2014

De volgende Vlaamse regering moet het papierwerk van leerkrachten en directeurs beperken

Volgens leerkrachten is het stuk administratie het grootste pijnpunt van hun beroep. "Groen stelt voor dat nieuwe regels eerst gecheckt worden op bijkomende paperassen”, reageert Vlaams fractieleidster Elisabeth Meuleman. Ook moet er een systeem komen zodat gegevens slechts één keer moeten doorgestuurd naar de overheid.

“Administratie” was voor 86% van de respondenten een oorzaak voor ontevredenheid bij leerkrachten, blijkt uit het leerkrachtenonderzoek van De Standaard en uitgeverij Plantyn. “De Vlaamse regering moet hier werk van maken. We stellen voor dat scholen slechts één maal gegevens moeten doorgeven. Met een goed databankbeheer bij de overheid is dit haalbaar”, legt Meuleman uit.

De wet- en regelgeving in het onderwijs zorgen voor irriterende regeldruk. Leerkrachten moeten heel wat taken uitvoeren waarvan ze geen resultaat zien, zoals documenten opstellen waar ze geen terugkoppeling van krijgen. Groen wil dat de overheid bij nieuwe regelgeving controleert of de nieuwe regels geen irriterende regeldruk veroorzaken. We starten met een ‘lastenmonitor’ als meldpunt. De inspectie en de pedagogische begeleiding krijgen de opdracht om in de toekomst meer te focussen op de kerntaken van de leerkracht.

Vooral de werkomstandigheden van directeurs basisonderwijs zijn vandaag ondermaats. “Volgens een recente studie van de UGent zijn de helft van de directeurs in het basisonderwijs bezig met leerlingen- en personeelsadministratie. In het secundair onderwijs is dat maar 1 op 10. Dat zullen wij in de volgende legislatuur vast en zeker bijsturen”, zegt Meuleman. “Door de administratieve omkadering in het basisonderwijs te verbeteren zullen de directeurs zich opnieuw kunnen richten op het pedagogische project van hun school en het coachen van hun lerarenteam.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK