Debbie werkt als ergotherapeut in een MPI (medisch pedagogisch intstituut) verbonden aan een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Ze ondersteunt en begeleidt kinderen met ontwikkelingsnoden in hun verdere ontwikkeling. Al te vaak botst ze in deze begeleiding op de noden van de zorgsector: de lange wachtlijsten, te weinig beschikbare plaatsen in voorzieningen, hoge facturen en personeelstekort. Deze strijd gaat Debbie graag aan, want iedereen heeft recht op goeie, betaalbare zorg.

Tijdens haar job in het onderwijs wordt Debbie ook dagelijks geconfronteerd met ongelijkheid en (kinder-)armoede. Het is dan ook één van haar persoonlijke prioriteiten om te strijden voor een goed en betaalbaar onderwijs. Onderwijs is namelijk de belangrijkste motor van het aanpakken van ongelijkheid. Iedereen verdient het om eerlijke kansen te krijgen.

Als gemeenteraadslid in Anzegem zet Debbie zich in voor een groene, warme, toegankelijke gemeente die niemand achterlaat.

Een samenleving die niemand achterlaat start bij het krijgen van eerlijke kansen voor iedereen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?