02 aug 2021

Demir weigert vergunning windturbines om plaats te houden voor nieuwe nucleaire activiteiten

'Het is hoog tijd dat minister Demir werk maakt van een stabiel investeringsklimaat voor hernieuwbare energie.' Dat zegt Groen-parlementslid Staf Aerts nadat burgercoöperatie Ecopower het deksel op de neus kreeg bij de vergunningsaanvraag voor nieuwe windturbines op de terreinen van het studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) in Mol. Ondanks een positief advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), krijgt de leverancier van hernieuwbare energie geen vergunning van de Vlaamse N-VA-minister. De reden? De site moet vrijgehouden worden om er ooit eventueel een nieuwe kerncentrale te bouwen of er andere nucleaire activiteiten plaats te geven, zoals onderzoekscentra of inrichtingen die gebruik maken van radioactieve straling. 'Minister Demir houdt investeringen in energievormen van de toekomst tegen op basis van gedateerde ideeën over kernenergie uit 1978. Zelfs het studiecentrum voor kernenergie zelf zegt dit terrein de komende decennia niet nodig te hebben voor nucleair onderzoek of andere kernactiviteiten. Dit is werkelijk te gek voor woorden,' hekelt Aerts.

Een windmolenproject goed voor 24 megawatt, ofwel goed voor de energievoorziening van 14.500 gezinnen: energiecoöperatie Ecopower wil fors investeren in windenergie op de terreinen van SCK-CEN in Mol. Ondanks een volledig gunstig advies van de GOVC, krijgt de coöperant nu het deksel op de neus. Het windmolenpark zou namelijk de ontwikkeling van nucleaire activiteiten op de site, zoals bepaald in het gewestplan van 1978, in het gedrang brengen. Aerts: 'Terwijl iedereen weet dat we investeringen in hernieuwbare energie moeten aanmoedigen, doet de Vlaamse regering niets anders dan ontmoedigen. Ik verwacht toekomstvisie en een future proof beleid van een minister. In de plaats daarvan houdt minister Demir vergunningen én investeringen tegen op basis van een drogreden, namelijk door te verwijzen naar gedateerde plannen van meer dan 40 jaar geleden.'

In 2016 duidde het gemeentebestuur van de Mol in haar gemeentelijk kaderplan voor grootschalige windturbines de zone ook aan voor de ontwikkeling van windenergie. Maar dat staat nu dus op de helling. 'België behoort tot de wereldtop wat windenergie betreft,' zegt de Groen-politicus. 'De Vlaamse regering zou investeringen in windenergie maximaal moeten aanmoedigen. In plaats daarvan staat ze - nog maar eens - op de rem en houdt ze investeerders op afstand. Dat is onbegrijpelijk als je weet dat de investeerders broodnodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken.'

Het Groen-parlementslid stipt daarnaast aan dat 'een investering tegenhouden omwille van een onbestaand project waarvoor geen business case is, noch een maatschappelijk draagvlak, absurd is. Bovendien heeft Vlaanderen nog nooit enige doelstelling voor hernieuwbare energie gehaald. Door dit project te weigeren zijn we weer een pak verder van de doelstelling.'

Nood aan stabiel investeringsklimaat
De energiesector heeft nood aan een stabiel en transparant investeringsklimaat om de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie mogelijk te maken. Projecten voor nieuwe windturbines vragen veel jaren van voorbereiding en studie. 'Een stabiel beleidskader is cruciaal,' benadrukt Aerts. 'Overheden moeten betrouwbaar en objectief zijn. Als de GOVC op basis van zowel het gemeentelijk als het Vlaams beleidskader een positief advies geeft, dan roept deze weigering toch heel veel vragen op.'

'Enkele weken terug zagen we met eigen ogen wat klimaatontwrichting teweeg brengt, ook in ons land. De energietransitie is een van de belangrijkste hefbomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is ongelooflijk cynisch dat de Vlaamse regering nog steeds niet door lijkt te hebben dat niets doen onbetaalbaar is, zowel op financieel als menselijk vlak,' besluit Aerts.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren