Diederik Vandendriessche

Provincieraadslid Antwerpen

Twintig jaar geleden ging Diederik Vandendriessche aan de slag als journalist, naar eigen zeggen om mensen een geweten te schoppen. Al snel merkte hij dat je dingen pas echt kan veranderen als je rechtstreeks invloed kan uitoefenen op het systeem. Zo belandde hij in de politiek. Hij zetelt sinds 2006 in de provincieraad van Antwerpen, met een korte onderbreking van 2010 tot 2012. Hij ijvert er onder andere voor een doordachte ruimtelijke ordening en een betonstop.

'Ik wil mensen een geweten schoppen'

Diederik is erg trots op het oppositiewerk van Groen in de provincie Antwerpen. Ze oefenen zware druk uit op de deputatie voor betere fietsinfrastructuur, de bescherming van de open ruimte, de ondersteuning van lokale (bio)landbouw en een economie op mensenmaat met sterke lokale handelaars. Bovendien weten ze keer op keer het belang van participatie in de verf te zetten. De eis voor meer inspraak werd de afgelopen legislatuur goed gehoord door het bestuur: dankzij Groen werden er verschillende participatieprocessen opgezet.

Diederik woont in Hove. Zijn hart gaat sneller slaan als hij de rood-witte strepen van de Grote Wandelpaden ziet. Zij leiden zijn vrouw en drie kinderen telkens weer naar prachtige natuur – iets waar ze samen met volle teugen van genieten.