01 jun 2011

Wouter De Vriendt

In 1994 werd de legerdienst opgeschort. Veel mensen die vandaag gepensioneerd zijn of de pensioenleeftijd naderen hebben hun dienstplicht of burgerplicht volbracht. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt de regering om maatregelen te nemen zodat de dienstplicht of vervangende burgerdienst volledig meetellen bij de pensioenopbouw. Nu is dat volgens een antwoord van Minister Michel Daerden (PS) op onze parlementaire vraag niet altijd het geval. “De periode van dienstplicht of burgerdienst was een verplichte periode waarin geen arbeidsactiviteit kon aangegaan worden. De betrokkene mag er dan ook niet voor bestraft worden door een verlies van pensioenrechten”, vindt Wouter De Vriendt.

Voor het werknemerspensioen telt de dienstplicht slechts mee onder volgende voorwaarden:

  • De belanghebbende moest voor de dienstplicht al tewerkgesteld zijn
  • De belanghebbende moest binnen de drie jaar na de dienstplicht gedurende minstens een jaar tewerkgesteld zijn. Wie dus gaat studeren na de dienstplicht (een groot deel, vermits de legerdienst vanaf 18 jaar ingaat) of bijv. naar het buitenland gaat op stage, krijgt de dienstplicht maw niet geregulariseerd.
  • De belanghebbende mag geen ander pensioen dan een werknemerspensioen genieten

Voor het overheidspensioen geldt een andere, gunstigere regeling: de dienstplicht komt mee in aanmerking.

Minister Daerden geeft in zijn antwoord toe dat er een gebrek aan samenhang is in de pensioenregelgeving van werknemers en overheidspersoneel. Hij spreekt van een ”incoherentie” die door een volgende regering moet aangepakt worden.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</