26 jul 2021

Digital Strategy Lead

(**For English translation, scroll down**)

Werken bij Groen?

Ben je op zoek naar meer dan een job? Wil je impact hebben en de wereld veranderen? Onze missie: op een democratische en vreedzame manier werken aan een samenleving waarin ecologie, solidariteit en inclusiviteit centraal staan. Deel jij onze missie? Solliciteer bij Groen en misschien word jij binnenkort wel een van onze team leads in het communicatieteam!

De communicatiedienst van Groen is in volle transitie en wordt uitgebreid. Hierdoor zijn we op zoek naar collega's met nieuwe ideeën om vorm te geven aan de toekomst van onze communicatie en samen met ons van Groen een sterk merk te maken.

Als deel van deze transitie willen we sterker dan ooit inzetten op digitale strategie en data-gedreven aanpak. Ben jij iemand die ons kan helpen om de communicatie van Groen te laten evolueren met een state-of-the-art communicatiestrategie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

 

Functie

 • Als Digital Strategy Lead speel je een belangrijke strategische rol in de transitie van de communicatiedienst
 • Je leidt het nieuw gevormde digital strategy team en staat in voor de coaching en ontwikkeling van 2 direct reports. Je rapporteert aan het hoofd van de communicatieafdeling.
 • Je ontwikkelt een state-of-the art geïntegreerde digitale marketingstrategie over een breed scala aan touchpoints: website, CRM, leadgeneratie, sociale media en paid digital media.
 • Je ontwikkelt een digitale marketing funnel, consumer journey, audience segmentation en targetingstrategie om de juiste boodschappen op het juiste moment naar de juiste doelgroep te verspreiden.
 • Je legt nieuwe ideeën op tafel om meer datagedreven te werken en zet een nieuwe data management strategie op, in samenwerking met je team.
 • Je ontwikkelt samen met onze Marketing Automation and Lead Generation Expert een CRM, e-mail marketing en lead generation flow.
 • Je ontwikkelt krachtige en efficiënte digitale mediastrategieën en voert ze uit met je team.
 • Je zet KPI doelstellingen op en volgt deze op regelmatige basis op met je team om onze campagnes steeds performanter te laten werken.
 • Je volgt de laatste marketingtechnologische innovaties op de voet en stimuleert de implementatie van nieuwe pilootprojecten.
 • Je werkt samen met onze Social Content Lead aan een content strategie die onze politieke boodschappen op een heldere manier overbrengt en het merk Groen versterkt.
 • In samenwerking met onze Coordinator Lokale Communicatie ondersteun je de omzetting van de communicatieplannen van Groen Nationaal naar aangepaste lokale plannen die lokale teams kunnen implementeren.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt minstens 5-10 jaar ervaring in digital marketing.
 • Je hebt een uitgebreide kennis van digital marketing strategie, marketing technologie en digitale media.
 • Je hebt uitgebreide ervaring in het opzetten van digital marketing funnels, consumer funnels en performance marketing strategieën. Data management en audience segmentation hebben geen geheimen meer voor jou.
 • Ervaring in politieke marketing en/of media buying is een plus.
 • Je bent sterk betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale media en houdt graag een vinger aan de pols.
 • Je hebt ervaring in lead generation. Kennis van marketing automation en CRM systemen zoals NationBuilder is een plus.
 • Je bent iemand die het status-quo uitdaagt. Je komt met nieuwe ideeen en slaagt erin om de organisatie hierin mee te nemen.
 • Je hebt het vermogen om snel te leren, te multitasken en prioriteiten te stellen in een snelle en dynamische werkomgeving.
 • Je bent sterkt analytisch en strategisch ingesteld.
 • Ervaring als people manager is een plus.
 • Je spreekt minstens één taal vloeiend: Engels of Nederlands. Goede kennis van het Nederlands is een plus, maar niet noodzakelijk.
 • Je bent geïnteresseerd in politiek en wil er meer over leren.
 • Je deelt de visie van Groen en wilt deze mee uitdragen.


Waar kom je terecht?

 • In een enthousiast en dynamisch team boordevol creativiteit en talent.
 • In een nieuw en aantrekkelijk kantoor in het centrum van Brussel (We zijn net verhuisd!)
 • Met flexibele werktijden en een flexibele home office regeling
 • We maken geregeld ruimte voor teamactiviteiten en after works in het hart van Brussel
 • Mentaal welzijn vinden we belangrijk. Gemaakte overuren kan je op rustiger momenten compenseren.

Inclusiviteit zit in ons DNA. Iedereen is dus welkom, wat je gender, seksuele geaardheid, afkomst, geloof, leeftijd of handicap ook is. We kiezen kandidaten enkel volgens hun kwaliteiten en vaardigheden. Wij werken actief aan een divers en inclusief communicatieteam en besteden hieraan extra aandacht in ons aanwervingsbeleid.


Wat bieden we jou?

 • Een job waarbij je echt het verschil kan maken
 • Een aantrekkelijk loonpakket
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Gratis abonnement openbaar vervoer
 • Een gsm-abonnement
 • Een hospitalisatieverzekering

 

Hoe solliciteren?

We verwachten je CV en motivatiebrief ten laatste op 26 september 2021 op [email protected]

Vermeld in je onderwerp: "Digital strategy lead - je naam en voornaam" , zo weten wij voor welke functie je solliciteert.

Voor vragen rond selectieprocedure, verloning, inhoud,... contacteer ons: [email protected]

 

English version

Working at Groen?

Looking for more than just a job? Do you aspire to have an impact and change the world? As the Green political party in Belgium, our mission is to work in a democratic and peaceful way towards a society where ecology, solidarity and inclusiveness are central values. Do you share our mission? Apply now and maybe you’ll become one of our new team leads in the communications team.

Our communications department is in full transition and expanding. We are looking for colleagues with new ideas to shape the future of our communications and help us turn Groen into a powerful brand.

As part of this transition, we want to focus more on digital strategy and data-driven approach like never before. Are you someone who can help us develop our communication efforts into a state-of-the-art communication strategy? Then you are the person we're looking for!

 

About the job

 • As a Digital Strategy Lead you play an important strategic role in the transition of the communication department
 • You lead the newly formed digital strategy team and are responsible for the coaching and personal development of 2 direct reports. You report into the Head of Communications.
 • You develop a state-of-the-art integrated digital marketing strategy across a wide range of touchpoints: website, CRM, lead generation, social media, owned and paid digital media.
 • You design and lead the execution of a digital marketing funnel, consumer journey, audience segmentation and targeting strategy to spread the right messages to the right target groups at the right time.
 • You bring new ideas for data-driven marketing and develop a new data management strategy, in collaboration with your team.
 • You lead the development of a CRM, email marketing and lead generation flow, supported by your Marketing Automation and Lead Generation Expert.
 • You develop and execute powerful and efficient digital media strategies with your team.
 • You set up KPI objectives and track them on a regular basis to make our campaigns work more and more efficiently.
 • You closely follow the latest marketing technology innovations and stimulate the implementation of new pilot projects.
 • You collaborate with our Social Content Lead to create a content strategy that conveys our political messages in a clear way and strengthens the image of our brand.
 • You support our Local Communication Coordinator in the adaptation of our national communication plans into local plans that the local teams can implement.

 

Who are you?

 • You have at least 5-10 years of experience in digital marketing.
 • You have comprehensive knowledge of digital marketing strategy, marketing technology and digital media.
 • You have a proven track record in setting up digital marketing funnels, consumer journeys and performance marketing strategies. Data management and audience segmentation have no more secrets for you.
 • Experience in political marketing and/or media buying is a plus.
 • You are deeply engaged in the latest in digital media developments and well aware of marketing technology innovations.
 • You have experience in lead generation. Knowledge of marketing automation and CRM tools such as NationBuilder is a plus.
 • You are a real challenger of the status quo. You come up with new ideas and you succesfully bring people on the journey with you.
 • You demonstrate the ability to learn quickly, multi-task and prioritize in a fast-paced and dynamic work environment.
 • You are strongly analytical and strategic.
 • Experience as a people manager is a plus.
 • You speak at least one language fluently: English or Dutch. Good knowledge of Dutch is a plus, but not necessary.
 • You are interested in politics and want to learn more about it.
 • You share the Green prupose and want to advocate our vision.


Where will you be?

 • You will be joining an enthusiastic and dynamic team buzzing with creativity and talent.
 • In a new and attractive office in the center of Brussels (we just moved!)
 • With flexible working hours and a flexible home office arrangement
 • We regularly organise team activities and after works in the heart of Brussels
 • We value mental well-being. Overtime can be compensated at quieter times.
 • Inclusion is our DNA. Everyone is welcome regardless of gender, age, sexual orientation, ethnicity, religion or disability. We only select candidates based on qualities and skills. Therefore, we actively work towards a diverse and inclusive communications team and pay extra attention to this in our recruitment policy.


What do we offer?

 • A job where you can truly make a difference
 • An attractive salary package
 • A contract for an indefinite period
 • Free public transport subscription
 • A mobile subscription
 • Hospitalization insurance

 

How to apply?

We expect your resume and cover letter by september 26, 2021 at [email protected]

Mention in your subject: "Digital strategy lead - your name and first name", so we know for which position you are applying.

If you have any questions about our selectionprocedure or anything else, just contact us: [email protected]

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren