Als gemeenteraadslid ijver Dirk voor meer inspraak en participatie, voor een bestuur dat luistert naar haar inwoners en haar betrekt bij belangrijke beslissingen. Een andere rode draad is een mobiliteitsbeleid waar we de modal shift realiseren: er dient een inhaalbeweging te gebeuren voor de stappers en trappers. Ook staat Dirk voor een ambitieus milieubeleid. Méér natuur, méér biodiversiteit en een duurzaam beleid moeten én het is superbelangrijk is dat we alle mensen meenemen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?