Dirk Opsteyn

Lid partijbestuur - vrijwilliger

De politieke aandachtspunten van Dirk gaan vooral uit naar Welzijn, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening en Europa. Basisdemocratie is een centraal element in zijn discours. We moeten gaan voor een inclusieve samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Politiek is voor het merendeel van de mensen geen alledaagse bezigheid, maar het moet een zaak zijn om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. De manier om dat te doen is de samenleving vanuit zichzelf en niet van buitenaf te bekijken en te benaderen.