16 sep 2010

Filip Watteeuw

Een undercoverreportage in het VRT-programma Volt toonde gisteren, 15 september, aan dat er nog altijd uitzendkantoren zijn die ingaan op de vraag van bedrijven-klanten om geen allochtonen te zenden. Dit zou geen verrassing mogen zijn want dit probleem is al lang gekend.

In 2007 beloofde koepelorganisatie Federgon daarom aan de toenmalige minister van werk om bijkomende, strengere maatregelen tegen discriminatie te nemen. Opvallend idee daarbij was het aanleggen van een ‘zwarte lijst’ van discriminerende bedrijven. Federgon werkte inderdaad een interne procedure uit. Discriminerende vragen zouden gemeld worden en de namen van in de boosheid volhardende bedrijven zouden doorgegeven worden aan alle andere uitzendkantoren, om zodoende de commerciële druk op te heffen.

Het is duidelijk dat de interne procedure van Federgon niet afdoende is. Uit de Volt-reportage bleek dat 6 op de 8 uitzendkantoren nog altijd ingaan op discriminerende vragen van bedrijven. Ook aan de opgelegde meldingsplicht wordt niet voldaan. Deze vaststellingen worden bevestigd door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat sinds begin 2009 48 nieuwe dossiers opende over discriminatie bij uitzend- en selectiekantoren. Ook in het onderzoek ‘Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse tweede generatie’, (Vandezande V., Fleischman F., Baysu G., Swyngedouw M., Phalet K., ISPO en ACC K.U.Leuven) geeft dertig tot 45% van de allochtone respondenten aan ‘soms tot vaak’ discriminatie te hebben ervaren bij de zoektocht naar werk in Antwerpen.

Vlaams parlementslid Filip Watteeuw (Groen!): ‘Dit is schokkend en onaanvaardbaar. Federgon moet zijn beloftes nakomen en werk maken van een sluitend anti-discriminatiebeleid. Wij steunen hun voorstel om via een extern bureau aan mysterie shopping te doen bij de uitzendkantoren, ze moeten dit nu echt in praktijk gaan uitvoeren.’

Al in juni stelde Filip Watteeuw hierover een vraag aan minister Muyters, omdat signalen van op het terrein toen al aangaven dat de interne procedure van Federgon een maat voor niets is en dat de discriminatie van allochtone werkzoekenden blijft duren. Minister Muyters hield de boot toen af, en stelde in zijn antwoord niet op de hoogte te zijn van een zwarte lijst van discriminerende bedrijven.

Filip Watteeuw: ‘De uitzendsector moet haar verantwoordelijkheid opnemem. Maar tegelijk is duidelijk dat dit een maatschappelijk probleem is, en dat er ook een politiek antwoord moet komen ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Minister Muyters moet hiervan een prioritaire opdracht voor de sociale inspectie maken, die overigens zelf vragende partij is. Dat hij nu stelt dat er geen nieuwe regels nodig zijn, toont aan dat hij de problematiek ernstig onderschat.’

Filip Watteeuw diende toevallig net voor de Volt-uitzending een tweede schriftelijke vraag in aan minister Muyters over deze problematiek, waarin hij hem vraagt naar bijkomende maatregelen. Groen! zal ook zelf een eigen initiatief indienen, met als centrale punten de versterking van het klokkenluidersstatuut voor melders van discriminatie, de uitbreiding van de controlemogelijkheiden van de sociale inspectie, en het installeren van een onafhankelijk meldpunt.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren