Diverse samenleving

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij iedereen andere accenten. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Samenleven in verscheidenheid is echter niet altijd eenvoudig. Groen pakt discriminatie doortastend aan en geeft burgerinitiatieven en middenveld een duwtje in de rug.

Samenleven is niet gewoon naast elkaar leven en elkaar gedogen. Groen doet aan politiek voor iedereen en wil er zo veel mogelijk mensen bij betrekken. We moedigen burgerschap dan ook actief aan, zodat we samen kunnen vooruitblikken en bouwen aan de toekomst.

Daarbij is het natuurlijk essentieel dat mensen en gemeenschappen met elkaar in dialoog blijven gaan, ongeacht hun leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en levensbeschouwing. Dat is ook een taak van de overheden. Zij moeten die dialoog organiseren en in stand houden.

Het middenveld en burgerinitiatieven zijn onmisbaar. Zij reiken de overheid van onderuit meer mogelijkheden aan. Hun kritisch-constructieve blik op het beleid moeten we omarmen en stimuleren. Vrijwilligers bij deze organisaties verdienen dan ook alle steun.

Last but not least moeten we voor eens en altijd komaf maken met discriminatie. Discriminatie zorgt er immers voor dat mensen niet vooruit kunnen. We hebben oog voor de noden van minderheidsgroepen en gaan alle vormen van discriminatie tegen, onder andere op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woonmarkt.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK