25 jun 2015

Imade Annouri

Het nieuwe doelgroepenbeleid van minister Muyters (N-VA) is allesbehalve efficiënt. De manier waarop Muyters doelgroepenbeleid voert zet de zwakste groep werklozen in de kou.

Bovendien betekent dit dat er zo’n 145 miljoen euro verloren gaat aan inefficiënt beleid. Daarom stellen wij met Groen een alternatief doelgroepenbeleid voor dat voor 100% inzet op het aan de slag krijgen van de zwakste groepen op de arbeidsmarkt.

In zijn nieuwe doelgroepenbeleid – sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid – richt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zich nog slechts op drie doelgroepen: laag- en middengeschoolde jongeren (<25), oudere werkzoekenden (55+) en personen met een handicap. Door deze keuze wordt bijna de helft van de middelen verkeerd besteed. Onze studiedienst berekende dat slechts 29,6% van de aanwervingssteun naar aanwervingen gaat van werknemers uit zwakke groepen. De steun aan sterke groepen zit nagenoeg op hetzelfde niveau (26,4%). Minister Muyters maakt met andere woorden geen onderscheid tussen sterke en zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Dan kan je natuurlijk ook niet spreken van een doelgroepenbeleid.

Een eenvoudig voorbeeld maakt snel duidelijk waar het fout gaat. De gemiddelde kans voor een werkzoekende om de komende maand een job te vinden ligt in Vlaanderen op 9,1%. Bij middengeschoolde jongeren die minder dan 2 jaar werkloos zijn bedraagt deze kans 16,25%. Hun kans om snel werk te vinden, ligt dus een pak hoger dan het algemene gemiddelde. Toch wordt de aanwerving van alle middengeschoolde jongeren ondersteund met een doelgroepkorting. De facto komt dit neer op weggegooid geld. En zo zitten er meerdere hiaten in het doelgroepenbeleid van minister Muyters.

Met Groen stellen we een alternatief doelgroepenbeleid voor, gebaseerd op objectieve cijfers. Alle middelen gaan naar werkzoekenden die minder dan die gemiddelde 9,1% kans hebben om snel een job te vinden. Zo komen we uit bij drie nieuwe categorieën:

- Alle laaggeschoolde werklozen
- Alle middengeschoolde werklozen ouder dan 55 jaar, middengeschoolde werklozen ouder dan 25 jaar die langer dan 1 jaar werkloos zijn, en jonge middengeschoolde werklozen die langer dan 2 jaar werkloos zijn
- Alle hooggeschoolde werklozen ouder dan 55 jaar, en hooggeschoolde werklozen ouder dan 25 jaar die langer dan 2 jaar werkloos zijn

Als we naar de budgetten kijken, zien we dat er met de plannen van Muyters 160 miljoen euro gaat naar het aanwerven van zwakkere werknemers. Van het totale bedrag gericht op aanwervingen (305 miljoen euro) gaat er dus 145 miljoen euro naar mensen die eigenlijk geen ondersteuning nodig hebben. Groen wil de ondersteuning richten op wie het echt nodig heeft. In totaal trekken we hiervoor 358 miljoen euro uit. Iets meer dan de huidige regering, maar in ons voorstel gooien we geen geld weg. Het doelgroepenbudget van Groen gaat integraal naar de zwakste groepen op de arbeidsmarkt.

Achtergronddossier

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<