Dossier: defensiebudget

18 februari 2022

Binnenkort ligt de militaire programmeringswet voor op de ministerraad. Die bepaalt het defensiebudget voor de komende jaren.

Groen, met haar wortels in de vredesbeweging, is een koele minnaar van ongebreidelde defensie-uitgaven. Voor ons bestaan de hefbomen tot vrede uit internationale samenwerking en het aanpakken van de oorzaken van een conflict - zoals armoede en de klimaatcrisis - en niet uit een nieuwe wapenwedloop of spierballengerol. Het is voor ons dan ook cruciaal dat de uitgaven voor defensie hand in hand gaan met een nieuwe visie voor ons leger en meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Ontwikkelingssamenwerking essentieel

We pleiten er binnen de federale regering voor om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen, met een groeipad naar de internationale norm van 0,7% van het BBP. Ontwikkelingssamenwerking is namelijk voor ons essentieel in buitenlands beleid, naast andere domeinen zoals defensie. Elke stijging van het militaire budget moet daarom voor ons gekoppeld worden aan een stijging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met deze militaire programmatiewet willen wij dus ook een groeipad voor ontwikkelingshulp laten verankeren, in lijn met het regeerakkoord.

 

Leger zonder middelen kan niet instaan voor veiligheid

Aan de andere kant zien we dat ons Belgische leger de voorbije jaren kapot bespaard werd. We hadden verschillende keren een onderhoud met de top van het leger en het is duidelijk dat er de laatste jaren zoveel bezuinigd is op defensie dat het leger op zijn tandvlees zit. Een leger zonder middelen kan niet instaan voor onze veiligheid en is niet in staat humanitaire missies uit te voeren. De realiteit is dat defensie haar essentiële taken niet langer kan uitvoeren, door een jaar na jaar dalend werkingsbudget. Investeringen in infrastructuur, materiaal en personeel en bijkomend materiaal voor de marine, nieuwe helikopters en de oprichting van een nieuwe component voor cyberdefensie zijn nodig. Ons land is op dit moment te kwetsbaar voor cyberaanvallen.

Daarom ging Groen bij de opmaak van het regeerakkoord akkoord met een stijging van de middelen voor defensie. Maar toen minister De Donder (PS) 1,6% van het BBP voorstelde, is Groen op de rem gaan staan. Uiteindelijk besloot de kern met een princiepsakkoord dat de komende acht jaar 10 miljard euro aan extra middelen wordt vrijgemaakt. Dat is een groei van het defensiebudget tot 1,54% van het BBP in 2030. Het Europese gemiddelde ligt momenteel op 1,74% van het BBP, en zal tegen 2030 naar 1,93% stijgen.

 

Invulling defensie cruciaal

1.54% is voor ons evenwichtig en nodig om het leger overeind te houden. Uiteraard is wát je doet met defensie nog veel belangrijker. En dat is ook waar Groen het verschil zal blijven maken. Zo komen er geen bijkomende gevechtsvliegtuigen en worden de nieuwe drones van defensie niet bewapend. We blijven ook ijveren voor bijkomende initiatieven rond wapenbeheersing en ontwapening, onder meer rond de internationale inspanningen om “killer robots” te verbieden, maar ook in het kader van het Nucleair Verbodsverdrag. Het regeerakkoord dat Groen heeft onderhandeld, bevat een referentie naar dat VN-verdrag. Dat is een primeur en een doorbraak.

 

Meer slagkracht voor Europa

Een koppeling aan het budget ontwikkelingssamenwerking, een verantwoordde en gerichte stijging van het budget defensie, waarbij gevechtsvliegtuigen en bewapende drones worden uitgesloten vormen ons essentiële voorwaarden om voorliggende militaire programmeringswet goed te keuren.

Ten slotte blijven wij ijveren voor een sterkere Europese Defensie en een sterker Europees gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Beide gaan voor ons uitdrukkelijk samen. Niet defensie, maar de diplomatie en de politiek moeten bij grote conflicten sturend zijn. De crisis in Oekraïne toont aan dat dit hoognodig is.

 

Meld je aan voor e-mailupdates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren