25 maa 2020

Dossier: coronavirus

Het nieuwe coronavirus houdt Europa in zijn greep. Verschillende landen, waaronder ook België, nemen verregaande maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Groen steunt de federale interim-regering van Sophie Wilmès vanuit het parlement, zodat ze voldoende slagkracht heeft om de nodige maatregelen te nemen. Maatregelen om ons te beschermen tegen het virus, maar ook om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Op deze pagina bieden we je een overzicht van enkele (steun)maatregelen.

Laatste update: 30 maart 2020

Dit moet je weten over het coronavirus ⚠

Het nieuwe coronavirus of SARS-CoV-2 is een virus dat kan leiden tot de ziekte covid-19. Die ziekte veroorzaakt onder andere koorts en ademhalingsproblemen. Vooral voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kan de ziekte heel gevaarlijk zijn.

Het virus verspreidt zich van mens tot mens. Wereldwijd worden er drastische maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan, want er zijn al veel doden gevallen en in sommige landen kunnen ziekenhuizen het aantal zieken niet aan.

Ook België neemt verregaande maatregelen. Niet-essentiële winkels zijn gesloten, lessen worden opgeschort en enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Voorlopig gelden de maatregelen tot en met 19 april. Voor een volledig en up to date overzicht van de maatregelen surf je naar info-coronavirus.be, de officiële website met informatie over het coronavirus van de federale overheid.

Daarnaast vraagt de overheid om enkele belangrijke hygiënemaatregelen te volgen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je thuis blijft als je ziek bent. Was je handen regelmatig en als je hoest of niest, doe het dan in een papieren zakdoekje en gooi het meteen weg. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in je elleboog en niet in je hand. Tot slot moeten we aan 'social distancing' doen. Dat betekent dat je afstand houdt tot andere mensen en dat je geen hand of kus geeft. Ook voor deze adviezen kan je terecht op de officiële website info-coronavirus.be.

Denk je dat je besmet bent? Blijf dan binnen, mijd contact met anderen, bel je huisarts op en volg zijn of haar advies. Ga niet uit jezelf naar de huisarts of apotheek, want zo kan je anderen besmetten. De VUB ontwikkelde een online test, maar hou er rekening mee dat de resultaten niet meer dan een indicatie zijn en neem altijd contact op met je huisarts als je twijfelt.

Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je meertalige informatie over het coronavirus.

Bedankt aan zij die de samenleving draaiende houden 💚

Mensen in de zorg- en welzijnssector (artsen, verpleeg- en zorgkundigen, apothekers, thuisverpleegkundigen, welzijnswerkers, psychologen, opvoeders, kinderverzorgers ...), leerkrachten, winkeliers en winkelmedewerkers, mensen in de distributiesector, openbaar vervoer, politiediensten, veiligheidspersoneel, ambtenaren die het werk voorbereiden en coördineren bij de overheden, pers: zij zijn de schouders waar we op steunen in de strijd tegen het coronavirus. Net als de vele mensen die werken in de voedingsindustrie, de landbouw, de industrie enzoverder. Zij houden vandaag onze samenleving draaiende en daar kunnen we hen niet dankbaar genoeg voor zijn.

 • De federale en Vlaamse overheid vaardigt richtlijnen uit om het zorgpersoneel toe te laten om in zo veilig mogelijke omstandigheden hun werk te verrichten.
 • Sommige beroepsgroepen moeten hun dienstverlening wijzigen, om zo veel mogelijk van op een afstand zorg te verlenen.
 • Voor artsen kwam al een oplossing uit de bus voor de vergoeding voor telefonische consulten. Voor andere zorgberoepen is het nog afwachten.
 • Voor mensen die met personen met een handicap werken, lijst het VAPH maatregelen op.
 • Wie niet in zorg en welzijn werkt, moet zoveel mogelijk de algemene richtlijnen volgen. Als je job dit toelaat, moet je thuiswerken. Kan dit niet, houd dan altijd voldoende sociale afstand. Je werkgever moet materiaal en voorzieningen voor een goede handhygiëne ter beschikking stellen.
 • Twijfel je of de voorschriften wel goed nageleefd worden? De federale overheidsdienst lijst op waar je je kan informeren en welke stappen je eventueel kan ondernemen.

Zorgen voor de kwetsbaren 💪

Mensen die al in een kwetsbare situatie zaten – financieel, medisch of sociaal – zijn in deze coronacrisis het hardst getroffen. Daarom is het belangrijk dat de overheid speciale aandacht heeft voor hen in deze moeilijke tijden. We laten niemand vallen!

 • Voor kinderen en jongeren vind je de voornaamste vragen en antwoorden op opgroeien.be.
 • De opvang en ondersteuning in de jeugdhulp wordt zo goed mogelijk verdergezet. Er worden extra plaatsen vrijgemaakt voor crisisopvang, gecoördineerd op regionaal niveau.
 • Voor personen met een handicap en hun netwerk worden er maatregelen uitgewerkt.
 • De consultatiebureaus van Kind & Gezin worden tijdelijk gesloten. Het vaccineren herstart op 1 april.
 • De kinderopvang blijft open voor wie moet werken en geen andere oplossingen heeft. Wie kinderopvang had besteld, zal geen respijtdagen moeten inleveren.
 • Gemeenten zijn volop bezig om samen met de lokale organisaties met oplossingen te zoeken om daklozen op een veilige manier op te vangen.
 • Asielzoekers moeten volgens Groen het recht blijven hebben om bescherming te vragen en moeten in veilige omstandigheden kunnen worden opgevangen. In Mechelen bijvoorbeeld ondersteunt het stadsbestuur met Groen de opvang van het Rode Kruis om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen.

Ook jij kan je steentje bijdragen. Meer dan ooit is solidariteit en zorgen voor je naasten van levensbelang. Gelukkig nemen heel wat mensen de handschoen op en ontstaan er overal spontane initiatieven. Onderaan deze pagina vind je daar een overzicht van.

Hulp voor wie zonder inkomen valt 👨‍🏭

Niet alle werknemers kunnen aan het werk blijven, op de werkvloer of via thuiswerk. Er is veel tijdelijke werkloosheid. In deze moeilijke tijden nemen de overheden maatregelen om mensen zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen.

 • De federale regering verhoogde met steun van Groen de uitkering voor tijdelijke werkloosheid tot 70 procent van je brutoloon. Daarbovenop komt een toeslag van 5,63 euro per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Deze uitkering is wel begrensd tot 2754,76 euro brutoloon en er wordt een voorheffing van 26,75 procent ingehouden.
 • De Vlaamse regering komt tijdelijk werklozen tegemoet om de energiefactuur betaald te krijgen. Als je tijdelijk werkloos bent, krijg je automatisch een bedrag van 202,68 euro op je rekening overgeschreven. Er zijn geen beperkingen op het aantal personen per gezin die de tegemoetkoming ontvangen of het soort woning. Ook wie een budgetmeter heeft, ontvangt de tegemoetkoming, maar er komt geen vrijstelling van betaling voor wie in financiële problemen komt.
 • Als je thuis moet werken, kan je van je werkgever een belastingvrije vergoeding krijgen van 126,94 euro om de extra kosten te dekken voor verwarming, bureaumateriaal, communicatie enzoverder.

Steun voor ondernemers 🛍️

Veel winkels en horecazaken moeten dicht tijdens de coronamaatregelen en ook andere ondernemingen kennen een serieuze terugval. De overheden nemen maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperkten.

 • Vlaanderen voorziet een hinderpremie van 4000 euro als je je activiteit moet stopzetten tot en met 3 april en 160 euro per bijkomende dag na 3 april. Brussel heeft een gelijkaardige premie.
 • Als je de omzet van je onderneming door de coronacrisis met minstens zestig procent ziet dalen tussen half maart en eind april, kan je een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Als je zelfstandige bent en je inkomen daalt, hoef je minder sociale bijdrage te betalen en kan je uitstel van betaling krijgen. Je kan een crisisoverbrugging krijgen van 1291,69 euro of 1614,10 euro bij gezinslast. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen beroep doen op deze steunmaatregelen op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Unizo lijstte de maatregelen op.
 • Ook als je mensen tewerkstelt, kan je rekenen op heel wat maatregelen. Zo is de procedure voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd en kunnen werknemers in quarantaine ook in het stelsel worden opgenomen. Tot slot kan je uitstel van betaling vragen voor de werkgeversbijdragen.
 • Bedrijven kunnen aanspraak maken op zes maanden uitstel van betaling aan banken kunnen een overbruggingskrediet krijgen voor twaalf maanden. Daarnaast kunnen bedrijven ook uitstel krijgen voor het betalen van belastingen.
 • Cultuurloket lijstte de gevolgen van de coronacrisis op voor de brede cultuur-en evenementensector.

Allemaal samen 👥

Ook jij kan je steentje bijdragen om deze crisis aan te pakken. Blijf digitaal of telefonisch in contact met vrienden, familie en buren en probeer te helpen waar mogelijk.

Je kan je ook aansluiten bij één van vele solidaire (Facebook-)groepen. Verspreid solidariteit, geen virus! is actief over heel Vlaanderen en Brussel, maar je hebt ook lokale initiatieven.

Daarnaast zijn er ook tal van initiatieven voor specifieke doelgroepen.

 • Op Maakjemondmasker.be lees je hoe je zelf een mondmasker kan maken.
 • Rusthuizen Bereikbaar zorgt ervoor dat je contact kan houden met rusthuisbewoners. Hartverwarmers verzamelt initiatieven en praktische briefings voor woonzorgcentra in lockdown.
 • Online schools ondersteunt leerkrachten bij online lesgeven. WeeZooz biedt haar educatief gratis aan tijdens de coronacrisis.
 • 123digit biedt informatie voor mensen die hun eerste stapjes in de digitale wereld zetten. BEEGO biedt gratis telefonisch hulp bij smartphone- en computerproblemen zodat je altijd in contact kan blijven met vrienden en familie.
 • Brussels Law School Consultancy geeft gratis advies bij vragen over de tickets van een geannuleerd concert, technische werkloosheid of andere zaken.
 • De Corona Denktank probeert out of the box oplossingen te bedenken voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden.
 • Verspreid solidariteit, geen virus voor psychologen is voor alle psychologen die zich willen inzetten om mee zorgcontinuïteit te garanderen tijdens de coronacrisis.

Ben je nog leuke initiatieven tegengekomen? Laat het ons weten en misschien voegen we ze toe aan deze pagina!

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente