Dossier: eerlijke vermogensfiscaliteit

10 oktober 2017

Groen maakt vermogensfiscaliteit eerlijker, eenvoudiger en efficiënter.

We vervangen de wirwar aan vlaktaksen door één nieuwe, progressieve heffing op het rendement uit grote vermogens. Dankzij die vermogensrendementsheffing betalen de rijkste Belgen eindelijk een eerlijke bijdrage en besparen gewone mensen tot duizenden euro's per jaar.

De geldstromen naar belastingparadijzen leggen we droog met een paradijsbelasting van 30 procent. Ook andere achterpoortjes gaan onherroepelijk op slot.

We investeren in meer controleurs en betrapte fraudeurs pakken we harder aan. Hun proces kunnen ze niet langer afkopen, want we verwijzen de ongrondwettelijke afkoopwet naar de prullenbak.

Dit moet je weten

1. Je betaalt te veel belastingen

De tien procent rijkste Belgen bezitten samen meer dan 1000 miljard euro, een bedrag dat nauwelijks belast wordt. Intussen krijgen gewone gezinnen steeds vaker de rekening gepresenteerd. Dat komt omdat onze vermogensfiscaliteit erg ingewikkeld is, met hoge tarieven en tal van uitzonderingen waar vooral de rijken van profiteren.

En de federale en Vlaamse regeringen blijven extra cadeaus geven aan grote vermogens en multinationals. Een voorbeeld?

  • De fiscale steun voor een tweede woning werd groter dan die voor een eerste woning.
  • De roerende voorheffing steeg voor gewone beleggingen, maar de beleggingsproducten voor grote vermogens bleven grotendeels onaangeroerd. De aangekondigde effectentaks is een slag in het water.
  • De schenkingsrechten werden hervormd ten voordele van grote schenkingen.

Ze maken wel beloftes over een meerwaardebelasting maar tot vandaag blijft België één van de weinige landen die zowel meerwaarden op onroerende als roerende goederen bijna volledig onbelast laat. 

 

2. Belastingparadijzen dragen niet bij aan de welvaart

Na de schandalen van Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en Paradise Papers riepen 300 economen op om een einde te maken aan belastingparadijzen. Belastingontwijking maakt over heel de wereld welvaart en welzijn kapot, klonk het.

Ook België kreunt onder belastingontwijking. Volgens de Europese Commissie is ons land koploper, samen met Nederland. In 2014 sluisden 1614 Belgische bedrijven liefst 275 miljard euro door naar belastingparadijzen. Bij de Panama Papers waren 732 Belgen betrokken. En wat we nu weten, is nog maar het topje van de ijsberg.

Ondertussen kijkt de fiscus machteloos toe want de achterpoortjes die gebruikt worden, zijn nog steeds helemaal legaal.

 

3. De regering houdt fraudeurs een hand boven het hoofd

Als fraudeur ben je in België aan het juiste adres. Een proces kan je makkelijk vermijden dankzij onze lakse regularisatieregeling. En als het toch tot een proces komt, dan kan je het tot vlak voor je veroordeling afkopen. Door die afkoopwet blijken fraudeprocessen vaak pure tijd- en geldverspilling.

De huidige regering is niet van plan de afkoopwet te begraven, ook al schendt ze de Belgische Grondwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens én het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Het kan anders

 

1. Verschuiven: van belasting op arbeid naar belasting op vermogen

Eerlijk delen

Groen laat de grote vermogens hun eerlijke bijdrage leveren en verlaagt de vermogensbelasting voor gezinnen.

We schaffen de vele vlaktaksen op privékapitaal af (zoals de roerende en onroerende voorheffing, de schenkingsrechten, de erfenis- en de registratierechten) en vervangen ze door een progressieve rendementsheffing op grote vermogens. Die heffing heeft een vrijgestelde vermogensschijf gelijk aan het netto vermogen van een mediaan gezin.

Voor de meeste mensen is de verschuiving geen belastingverhoging. Meer nog: een doorsnee gezin met twee kinderen betaalt na deze hervorming gemiddeld 2700 euro minder belastingen per jaar.

Paradijsbelasting

De geldstromen naar belastingparadijzen leggen we droog met een paradijsbelasting. Landen als Panama, die hun bankgegevens niet met ons willen delen, moeten voortaan een heffing van 30 procent betalen op iedere transactie met België. Zo ontmoedigen we het wegmoffelen van kapitaal in belastingparadijzen.

Ook de Verenigde Staten pakken het zo aan, met overdonderend succes.

Kaaimantaks met tanden

De kaaimantaks of doorkijkbelasting moet buitenlandse private constructies aanpakken die weinig of niet belast worden. In zijn huidige vorm heeft de taks echter weinig effect. Bovendien kampt hij met technische en juridische problemen.

Groen geeft de kaaimantaks tanden. We kijken daarvoor bij onze noorderburen. Zij hebben een zeer effectieve doorkijkbelasting. Elke aandeelhouder wordt daar verondersteld minstens 4 procent dividend te ontvangen en daarop wordt hij automatisch belast.

Vermogens in kaart

De fiscus heeft al heel wat informatie, maar een duidelijk overzicht van de vermogens ontbreekt. De eerste stap richting eerlijke fiscaliteit is het invoeren van een vermogenskadaster. Alleen zo kunnen we de fiscale ongelijkheid in kaart brengen en corrigeren waar nodig.

 

2. Vereenvoudigen: duidelijk en rechtvaardig

Achterpoortjes gaan op slot

Onze belastingen zijn zo complex dat er allerlei achterpoortjes ontstaan waarlangs je legaal onder belastingen uit kunt muizen.

We maken het systeem eenvoudiger, logischer en rechtvaardiger en sluiten zo de achterpoortjes. Voortaan krijgt de belastingbetaler een helder overzicht van wat hij betaalt en waaraan dat geld wordt uitgegeven.

Duidelijke taal

De huidige fiscale regels zijn opgesteld in verouderde en onduidelijke taal. Daardoor ontstaat vaak verwarring en onzekerheid.

We richten een commissie voor fiscale normen op. Die stelt regels en begrippen op die ook voor gewone mensen begrijpelijk zijn. Bovendien communiceert ze nieuwe regels helder naar doelgroepen, in samenwerking met betrokken sectoren.

 

3. Verwitten: fraude aanpakken

Pakkans vergroten

We voeren een meldingsplicht in voor boekhouders, bedrijfsrevisors en belastingconsulenten. Als die gewone fraude ontdekken, leiden ze hun klant naar regularisatie. De klant krijgt dan zes maanden om te regulariseren. Doet hij dat niet, dan moet de boekhouder, revisor of consulent een melding maken. De fiscus beschouwt dit dan als ernstige fraude met strafrechtelijke vervolging.

Daarnaast geven we de fiscus meer middelen. Elke extra controleur verdient zichzelf immers terug. Bovendien geven we hen ook meer slagkracht door alle belastingdiensten alle fiscale onderzoeksbevoegdheden toe te kennen.

Strenger straffen

Dankzij de afkoopwet kunnen fraudeurs hun processen goedkoop afkopen. Dat is een schande en bovendien ongrondwettelijk. We schrappen deze wet.

De verjaringstermijn van processen voor gewone fraude verdubbelen we van vijf naar tien jaar, die voor ernstige fraude trekken we op naar vijftien jaar. Fraudeurs rekken immers vaak hun proces eindeloos om zo de verjaringstermijn te bereiken.

Tot slot doven we het systeem van permanente fiscale regularisatie uit. We vervangen het door boetes die elk jaar verhogen. Bij ernstige fraudegevallen kan het frauduleus kapitaal verbeurdverklaard worden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK