Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen

Vraag en antwoord: de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. De Belgische F-16’s naderen hun uiterste inzetbaarheidsdatum en worden vanaf 2023 geleidelijk aan uit omloop gehaald. Voor Groen kan een beslissing over een vervanging van de F-16’s alleen genomen worden na een taakverdeling tussen Europese landen en een debat in het parlement. De aanschaf van Belgo-Belgische grote en dure wapensystemen is budgettair en politiek uitgesloten. Vandaag is er geen tekort aan jachtbommenwerpers in Europa, zo benadrukken defensiespecialisten. Voor ons is het uitgesloten dat België deze beslissing en miljardenaankoop (4 à 6 miljard) alleen op zich neemt. De discussie en focus op dure jachtvliegtuigen hypothekeert bovendien de noodzakelijke vervanging van onze mijnenjagers en fregatten. Over de mogelijke vervanging van de F-16 en andere dure wapensystemen zoals de mijnenjagers en fregatten moet op hetzelfde moment beslist worden, zodat geen enkel dossier voor getrokken wordt.